Projekt RAILGATE

RailGate

Interreg

Budujeme Partnerstvá

Interreg

Building Partnership

Interreg

Partnerséget építünk

Verejné obstarávanie - Vypracovanie technickej a súvisiacej dokumentácie, oprava a zmena rozchodu rušňa T211

Detská železnica Košice vyhlasuje v rámci projektu Úzkorozchodné železničky ako atrakcie a brány do prírody v rámci schémy Interreg č. projektu SKHU/1601/1.1/031 vyrejné obstarávanie na rekonštrukciu rušňa. 

Interreg Interreg Interreg

Obsah tejto podstránky nie je oficiálnym stanoviskom Európskej únie.
The content of this site is not an official position of the European Union.
A honlap tartalma nem az Európai Unió hivatalos álláspontja.

www.skhu.eu

Naši partneri