Projekt RAILGATE

RailGate

Interreg

Budujeme Partnerstvá

Interreg

Building Partnership

Interreg

Partnerséget építünk

III. pracovné stretnutie v Miškovci

19.7.2018

Ďalšie pracovné stretnutie oboch tímov sa uskutočnilo v malebnom prostredí lesného odpočívadla Andókút, ktoré sa nachádza na trase Lillafuredskej úzkrozchodnej lesnej železnice v Miškovci.

            Hlavnou témou stretnutia bolo porovnanie legislatívneho prostredia pri prevádzkovaní úzkorozchodných železníc v Maďarsku a na Slovensku. Maďarskí tím predstavil najväčšie možné príležitosti a prekážky napredovania úzkorozchodnej železnice v Miškovci.

            V predchádzajúcich týždňoch oba tímy uskutočnili mini prieskum formou elektronických dotazníkov o vnímaní železnice očami návšetvníkov a zaujímali nás aj podnety na vylepšenia i kritika. Predmetom pracovného stretnutia bolo ich vyhodnotenie, z ktorého vyplynulo veľa podnetných názorov do diskusie pre oba tímy.


Interreg Interreg Interreg

Obsah tejto podstránky nie je oficiálnym stanoviskom Európskej únie.
The content of this site is not an official position of the European Union.
A honlap tartalma nem az Európai Unió hivatalos álláspontja.

www.skhu.eu

Naši partneri