Projekt RAILGATE

Aktuality

Verejná zbierka na kúpu nových vagónikov

Detská železnica Košice vyhlasuje VEREJNÚ ZBIERKU od 19.11. do 18.11.2019

Potrebujeme vašu pomoc   Prispejte a nastúpte, prosím do nových vagónikov detskej železnice 


Od 19.11. môžete finančne prispieť na kúpu nových vagónov, v ktorých sa odveziete už v roku 2019. Každé € sa počíta...

Prispieť môžete

A/ do pokladničiek našich dobrovoľníkov v OPTIME, CASSOVII, na železničnej a autobusovej stanici v Košiciach (do 2.12.2018)


B/ zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 877 s textom: DMS_Katka   (do 31.10.2019)


C/ na účet SK 46 1100 0000 0029 2787 4060 (do 18.11.2019)

D/ alebo aj takto...

Verejná zbierka povolená rozhodnutím Ministerstva vnútra SR č. 000-2018-030042

Pre štedrých darcov, ktorí prispejú do mobilných pokladničiek od 19.11. do 2.12. je pripravená aj odmena vo forme retro kartónového cestovného lístka v limitovanej edícii s platnosťou na rok 2019.

ĎAKUJEME.

      

Rozhodnutie Ministerstva vnútra SR o zapísaní verejnej zbierky do registra verejných zbierok

Verejná zbierka na kúpu nových vagónikov

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Naši partneri