Projekt RAILGATE

Aktuality

Plán jázd v roku 2019

Veľký Vlakový Výlet  2019

MAREC

30.3.    VVV NA GOTICKÝ SPIŠ (DŽK)

                 Košice – Spišská Nová Ves – Levoča

                (parná lokomotíva 431.032 Ventilovka)


APRÍL            

6.4., 7.4., 13.4., 14.4., 27.4 a 28.4.    PRVÉ JAZDY na Košickej detskej historickej železnici

                                                                               Čermeľ (Košice) 
       

 (termín upresníme)           RUŠŇOPARÁDA 2019

                                                            Rušňové depo ZSSK

                                                            (parné, motorové, dieselové vlaky po vých. Slovensku)


MÁJ

1.5.      DNI MESTA KOŠICE NA DETSKEJ ŽELEZNICI (KDHŽ)

                slávnostné otvorenie sezóny

                (historický vláčik KDHŽ)

8.5.      PREŠOV POD PAROU (DŽK)

                – prehliadka mestom a kuriozít

                 Košice - Prešov

                 (parná lokomotíva 431.032 Ventilovka)

18.5.    ĽADOVÝ EXPRES POD PAROU (DŽK)

                Košice – Dobšinská ľadová jaskyňa – Telgárt

                (parná lokomotíva 431.032 Ventilovka)

25.5.    VLAKOM DO SPIŠSKÉHO JERUZALEMA (DŽK)

                 Košice – Spišské Podhradie

                 (motorový vlak M 152.626 + M 152.450 + 011)

25.  – 26.5.       ZEMPLÍNSKY PARNÝ EXPRES (KHKV)

                                  Košice – Trebišov – Sečovce – Vranov n. Topľou

                                  (parná lokomotíva 431.032 Ventilovka + M 131.1225 + M 131.1538)


JÚN

1.6.      VLAKOM A LOĎOU DO TOKAJSKÝCH PIVNÍC (KHKV)

                 Košice – Streda n. Bodrogom – Sarospatak

                 (Hurvínky M 131.1225 + M 131.1538 + prívesný vozeň Clm)

22.6.    VVV DO ARCHEOSKANZENU V HANUŠOVCIACH N. TOPĽOU (DŽK)

                Košice – Prešov – Hanušovce nad Topľou – Hanušovské viadukty

                (parná lokomotíva 431.032 Ventilovka)


JÚL

13.7.    VVV NA EĽRO (EURÓPSKY VEĽTRH ĽUDOVÉHO REMESLA) V KEŽMARKU (DŽK)

                 Košice – Prešov – Stará Ľubovňa – Kežmarok

                 (parná lokomotíva 431.032 Ventilovka alebo motorový vlak M 152.626 + M 152.450 + 011)

26. – 28.7.        VLAKOM NA SNINSKÉ RYBNÍKY (KHKV)

                                  Košice – Snina

                                  (motorový vozeň M131.1225)


AUGUST

3.8.      VLAKOM ZA UNESCOM (DŽK)

                 Košice – Slavec – Gombasecká jaskyňa

                 (motorový vlak M 152.626 + M 152.450 + 011)

10.8.    VVV NA ŠTÍTNICKÉ HRADNÉ HRY (DŽK)

                Košice – Štítnik – Slavošovce

                (motorový vlak M 152.626 + M 152.450 + 011)

24.8.    VVV NA BARDEJOVSKÝ JARMOK (DŽK)

                 Košice – Bardejov

                (parná lokomotíva 431.032 Ventilovka alebo motorový vlak M 152.626 + M 152.450 + 011)

31.8.    DEŇ ŽELEZNIČKY (KDHŽ)

                Čermeľ – Alpinka

                (historický vláčik KDHŽ)


SEPTEMBER

21.9.    VVV DO KÚPEĽOV V POĽSKEJ KRYNICI (DŽK + ŽKS + PKP + ŽSR)

                 Košice – Prešov – Muszyna (PL) – Krynica (PL)

                (motorový vlak M 152.626 + M 152.450 + 011)

28.9.    TOKAJSKÝ EXPRES (DŽK)

                 Košice – Čerhov – Slovenské N. mesto a späť


OKTÓBER

19.10.   VVV DO DOMICE (DŽK)

                 Košice – Plešivec – Domica (BUS)

                (motorový vlak M 152.626 + M 152.450 + 011)


NOVEMBER

16.11.   VVV DO SOLIVARU A TROLEJBUSOVÁ PREHLIADKA PREŠOVA (DŽK + ŽKS)

                 Košice – Prešov – Solivar

                (motorový vlak M 152.626 + M 152.450 + 011)


DECEMBER

1.12.    MIKULÁŠSKÝ EXPRES (KDHŽ)

                Čermeľ – Alpinka

                (historický vláčik KDHŽ)

7.12.    MIKULÁŠSKY EXPRES (KHKV)

                Košice – Prešov

                (motorový vlak M 131.1225 + M 131.1538 + M 152.626)

31.12.   VEĽKÝ VLAKOVÝ SILVESTER NA VLEČKÁCH (DŽK)

                  Extra porcia železničnej nostalgie na tratiach, kde sa inak nedostanete

                  Košice – vlečky – Kostoľany n. Hornádom

                  (motorový rušeň T 212)Vysvetlivky

DŽK – Detská železnica Košice , o. z.

KHKV – Klub historických koľajových vozidiel, o. z., www.khkv.sk

VVV – Veľký vlakový výlet – jazdy po veľkej trati organizované Detskou železnicou Košice

KDHŽ – podujatie sa koná na Košickej detskej historickej železnice v Čermeli

ŽKS – Železničná kompánia Slovenska, o. z.

PKP – Polskie koleje panstwówe

ŽSR – Železnice SR

Tešíme sa na vás

Plán jázd v roku 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Naši partneri