Aktuality

Až do 4. septembra jazdíme denne

Až do konca letných prázdnin (4. septembra) jazdí vláčik Košickej detskej historickej železnice každý deň podľa platného cestovného poriadku. 

PRACOVNÉ DNI (motorová lokomotíva)
z Čermeľa 9:20, 11:20, 13:20, 15:20
z Alpinky 10:00, 12:00, 14:00, 16:30

VOĽNÉ DNI (parná lokomotíva od 11:20)
z Čermeľa 9:20, 11:20, 13:20, 15:20, 17:20
z Alpinky 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00

Počas týchto dní sa u nás budú konať tieto podujatia:

Sobota 27.8. - Partizánskym vláčikom za SNP

Štvrtok 1.9. - Deň železnice 2016 - 60. výročie trate - pozor na zmenu cestovného poriadku - odchody z Alpinky sú posunuté o 20 minút.
Až do 4. septembra jazdíme denne

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Naši partneri