Projekt RAILGATE

Projekty

Výstavba staničnej budovy

Dlhé roky bola detská železnica prevádzkovaná bez jedinej riadnej staničnej budovy. Na atrakciu s takmer 40.000 návštevníkmi ročne je to až neuveriteľné. Výstavba prvej obnovenej staničnej budovy detskej železnice v nástupnej stanici Čermeľ sa naplno rozbehla koncom roka 2016. Projekt realizujeme s finančnou podporou Nadácie VUB vo výške 10 000 €.

Viac sa o projekte a stavbe dočítate TU

Výstavba staničnej budovy
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu

Rok 2019

Rok 2018

9.1.2018 - Mandátna zmluva na Vo
Úzkorozchodné železnice ako atrakcie a brány do prírody
(1651.66 kb)

Úzkorozchodné železnice ako atrakcie a brány do prírody (RailGate)

Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika - Maďarsko
Európsky fond regionálneho rozvoja; 491 239,97 eur

Partneri:
Detská železnica Košice
ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - Vypracovanie technickej a súvisiacej dokumentácie, oprava a zmena rušňa T211 pre projekt SKHU/1601/1.1/031: ,,Úzkorozchodné železnice ako atrakcie a brány do prírody“

Výzva na predloženie ponuky
Výzva na predloženie ponuky
(498.5 kb)
Špecifikácia predmetu zákazky
Špecifikácia predmetu zákazky
(337.85 kb)
Spôsob určenia ceny
Spôsob určenia ceny
(253.15 kb)
Zmluva o diele
Zmluva o diele
(234.29 kb)

Rok 2018

Ihrisko pre detskú železnicu a živý plot

Nadácia VUB nám poskytla grant na vytvorenie bezpečného priestoru pre rodičov a najmenších cestujúcich na Detskej železnici Košice na detskom ihrisku so šmýkačkou, pieskoviskom, hojdačkou a dreveným hradom.

Január 2018                                                              Nadácia VUB                                                                           3000 €

Rok 2017

Zriadenie mulltifunkčnej miestnosti

Krajská organizácia cestovného ruchu nám poskytla grant vo výške 10 000 € na projekt "Zriadenie mulltifunkčného ihriska pre návštevníkov detskej železnice."

December 2017                                                          Krajská organizácia CR                                              10 000 €

Jazda historickým vlakom, na vychádzku do prírody s motorákom

Fond zdravia Mesta Košice nám poskytol grant na projekt pod názvom "Jazda historickým vlakom, na vychádzku do prírody s motorákom" na prenájom historickej vlakovej súpravy, vypravenie rušňa T 212.1600, vystúpenie historických šermiarov, tvorivé dielne a zdravé občerstvenie, vlaková čata, prevádzkové náklady, poplatky za dopravnú cestu, kapustnica a ohňostroj.

December 2017                                                    Fond zdravia Mesta Košice                                                        2 865 €

Nové priestory mladých železničiarov v novej staničnej budove

Karpatská nadácia nám poskytla grant na stavebnú prípravu a zeriadenie nových priestorov mladých železničiarov Košickej detskej železnice v priestoroch novopostavenej staničnej budovy detskej železnice v stanici Čermeľ.

August 2017                                                         Karpatská nadácia                                                                                 2 460 €

Nové osvetlenie

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Visit Košice a súčasne Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Vybudovali sme  nové nástupište ( dlažba, obrubníky), neskôr bol realizovaný nákup a výroba osvetlenia a taktiež o osadenie stĺpov osvetlenia.

Júl 2017                                                                  Visit Košice                                                                                              5 000 €

Obnova a reštaurovanie Katky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky nám pomohlo s obnovou a reštaurovaním nášho úzkorozchodného parného rušňa U 36.003 z roku 1884 (Katka). ˇVďaka dotácii vo výške 9 000 € nám Katka bude ešte dlho slúžiť.

Jún 2017                                                                 Ministertsvo kultúry Slovenskej republiky                                                     9 000 €

Nová elektroinštalácia

V júli 2017 nám Východoslovenská distribučná, a.s. pomohla pri inštalácií našej novej stanice. Darovala nám 1 246 € na inštalačný materiál.

Júl 2017                                                                Východoslovenská distribučná, a.s.                                                               1 246 €

Opäť žiarime 

SVETLÁ  ZVUK  AKCIA.  Nové osvetlenie, ozvučenie a vybudovanie nového perónu vďaka Košice Turizmus. Naša detská železnička opäť vyzerá lepšie aj so svojím novým nástupištím.

Júl 2017                                                                 Košice - Tutizmus                                                                                              5 000 €

Nádacia VÚB

Výstavba prvej obnovenej staničnej budovy detskej železnice v nástupnej stanici Čermeľ sa naplno rozbehla koncom roka 2016. Projekt realizujeme s finančnou podporou Nadácie VUB vo výške 10 000 €.

Rok 2016

Rok 2015

V roku 2015 pokračujeme…

Karpatská nadácia a U. S. Steel Košice podporia program osláv 60. výročia vzniku Detskej železnice. 

Košice 12.3.2015 - Detskú železnicu v Košiciach čaká prelomový rok a významné jubileum, počas ktorého chce upevniť dobrovoľnícku základňu mladých železničiarov, opraviť časť trate či zorganizovať niekoľko desiatok kultúrnych podujatí. Zlatým klincom celoročných osláv 60. výročia bude príchod historickej lokomotívy KRUTWIG. Aktivity nadšencov z Čermeľa aj v tomto roku podporí U. S. Steel Košice a Karpatská nadácia.

Občianske združenie Detská železnica Košice získalo od oceliarskej spoločnosti aj v tomto roku finančnú podporu v rámci programu Spoločne pre región, ktorý pre spoločnosť U. S. Steel spravuje Karpatská nadácia. Grant použije najmä na prípravu programu a činnosť Klubu mladých železničiarov. Tí za tri roky pôsobenia na detskej železnici nadobudli zručnosti a skúsenosti, ktoré v tomto roku naplno využijú aj pri organizácii podujatí, komunikácii s verejnosťou, starostlivosti o cestujúcich či animačnej činnosti.

„Pripravujeme niekoľko významných aktivít a programov, ktoré by sme radi „zverili“ práve mladým dobrovoľníkom tak, aby sa upevnili v pracovných návykoch, zodpovednom rozhodovaní, možno až riadení, všetko pod dozorom dospelých,“ priblížil riaditeľ detskej železnice Ľubomír Lehotský.

Sezóna na železničke ešte nezačala, ale už teraz sa intenzívne pracuje na novinkách. „V týchto dňoch finišujeme s prípravou na výmenu starých podvalov na trati. Pripravujeme vozidlá na sezónu a v septembri nám pribudne unikátny parný rušeň KRUTWIG, ktorý práve rekonštruujú reštaurátori v Čechách. Je to počin, ktorý presiahne nielen hranice Košíc, regiónu, ale i Slovenska. Bude to jediný parný rušeň tohto typu, ktorý sa na Slovensku dochoval a prevádzkovať sa bude len v Košiciach,“ prezradil plány na tohtoročnú sezónu Ľ. Lehotský.

Oslavujte s nami

Košická detská historická železnica si v roku 2015 pripomína 60 rokov od svojho vzniku (1955). Patrila medzi prvú stálu detskú úzkorozchodnú železnicu v bývalom Československu, ktorej účelom bola príprava mládeže na službu pri „veľkej“ železnici.

Od úspešných rokov dospela koncom 80. rokov 20. storočia na pokraj zániku. Po zmene spoločenských pomerov od roku 1989 dostala novú šancu a postupne sa prepracovala na najnavštevovanejšiu atrakciu Košíc. Zachovaná ostala aj pôvodná myšlienka výchovy mladých ľudí k práci na železnici v podobe Klubu mladých železničiarov, ktorý vďaka OZ Detská železnica Košice úspešne funguje od roku 2012.

Zachovaný inventár železnice je z historického hľadiska veľmi významný. Doposiaľ je na trati prevádzkovaná najstaršia funkčná parná lokomotíva na Slovensku (U 36.003 vyrobená v roku 1884). Lokomotíva spolu so 7 vagónmi bola v roku 1993 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Dodnes zachovaný súbor vozidiel tvorí unikátnu zbierku s rozchodom 1000 mm, ojedinelú nie len na Slovensku, ale aj v celej Európe.

Rok 2015 sa na Detskej železnici ponesie v oslavnom duchu. Pripravili sme pre vás sériu podujatí, ktorých cieľom bude zviditeľnenie tejto jedinečnej technicko-kultúrnej atrakcie. Detská železnica má za sebou tri roky úspešného kreovania nového kultúrneho bodu v meste. Vozový park v tomto roku obohatí ďalšia parná lokomotíva – slovenský unikát- Krutwig.

Verejná zbierka 2014/2015

           od 1.8. 2014 do 31.7. 2015 do stacionárnych pokladničiek 

Vyzbieraná suma v celkovej hodnote: 1348,99 €.

Karpatská nadáciaProjekt Mladý železničiar

Cieľom projektu Mladý železničiar – ochrana a záchrana detskej železničky je prostredníctvom zážitkovo ladených aktivít rozvinúť voľnočasové aktivity pre deti a mládež na Detskej železnici - ojedinelej slovenskej atrakcii, ktorá tradične patrí ku Košiciam a Košickému kraju.

Vďaka podpore Karpatskej nadácie a U. S Steel Košice v rámci programu Spoločne pre región sa nám už od roku 2013 darí budovať kvalitnú základňu dobrovoľníkov "Klub priateľov DŽ" a mladých železničiarov, teda adeptov pre záchranu a rozvoj kultúrneho a technického dedičstva. Našou snahou je v specifických podmienkach Detskej železnice Košice a vypestovať mladých ľuďoch vzťah k histórii a tradícii mesta, v ktorom žijú.

Rok 2014
 V roku 2014
 • zriadenie minimúzea
 • klubovňu pre mladých železničiarov
 • obnoviť pôvodné prvky – návestidlá, ktoré sú momentálne schátrané
 • nainštalovať a spojazdniť staničné hodiny a informačnú tabuľu
Rok 2013

 V roku 2013 sa podarilo

 • usporiadať 3 workshopy a jeden celý deň predstavenie s dopravnou tématikou. Postaralo sa oň divadlo NEON v podobe štyroch výstupov dňa 25.5. 2013
 • Zakúpiť materiálové vybavenie na prácu pri reštautrovaní a záchrane vagónov.
 • Vyrobiť preukazy aj s logom Karpatskej nadácie a U.S.Steel na registráciu mladých železničiarov, šatky, tričká, zakúpili sa reflexné vesty.
 • Zakúpiť pracovné a edukatívne zápisníky mladých železničiarov: „Pozor, vlak! vraví Ľubka – motorák“
 • Vydať náučné DVD: „Mladý železničiar na trati“
 • Opraviť jeden služobný historický vagón
 • Zakúpiť lavice a stoličky - Vyrobiť mobilnú detskú atrakciu – fotopanel
 • Renovovať strechu na troch vagónoch
 • Odstrániť staré nátery na krytom osobnom vozni AB/ú, ktorý nebol prevádzkovaný od polovice 90-tych rokov a chátral.
 • Spolu s mladýcmi železničiarmi vydať 4 čísla R – žurnálu, kde v čísle 1/2013 a 2/2013 sme sa venovali problematike projektu: MLADÝ ŽELEZNIČIAR – ochrana a záchrana detskej železničky.

Rok 2012

Marec - December 2012

 • Biuro Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej a Kárpátok Eurorégióért Regionális Közhasznú Egyesület

Projekt Karpatský vláčik

Cieľ - spolupráca, záchrana a rozvoj jedinečnej atrakcie - historickej Košickej detskej železnice. Podpora turizmu a príliv návštevníkov z Poľska, Ukrajiny, Rumunska a Maďarska. Naštartovanie spolupráce medzi jednotlivými karpatskými úskorozchodnými železnicami, konkrétne medzi poľskou Biesczadskou kolejkou lesnou v Cisne a Košickou detskou železnicou.

celkový rozpočet projektu: 22 275€

Marec - December 2012

 • Obvodný úrad Košice

Projekt Bezpečný vláčik

Výška poskytnutých finannčných prostriedkov: 5 500€

Marec - December 2012

 • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Projekt ART & FUN WAGON - VAGÓN UMENIA A POHODY

Cieľ - realizácia kultúrnych a umeleckých programov a worshopov vo vagónoch a v areáli detskej železnice

Váška dotácie: 15 000€

Apríl 2012

 • Fond zdravia mesta 

Projekt Detská železnica pre všetkých

Cieľ - oprava a revízia vozňa Bú 9999 841 - 5

Výška grantu: 1 500

Máj - Decemeber 2012

Mestská časť Košice - Západ

Projekt Terasa Expres

Cieľ - 1-dňové podujatie pre občanov terasy v podobe 4 jázd vlakom z Čermeľa na Alpinku a sprievodným programom: zaujímavý interaktívny výklad o najstaršej parnej lokomotíve v strednej Eúrópe, ukážka práce železničiarov aj so skúšaním tejto práce, vedomostný kvíz a fotografovania na zábavnom paneli, westernové atrakcie, ryžovanie zlata a vozenie na koníkoch.

Výška dotácie: 400€

Júl 2012

 • Košický samosprávny kraj

Cieľ - prostredníctvom zážitkovo ladených aktivít rozvinúť voľnočasové aktivity pre deti a mládež na Detskej železnici a vybudovanie základne dobrovoľníkov Klubu priateľov DŽ a mladých železničiarov

Výška dotácie: 3 000€

Október 2012

 • Fond zdravia mesta Košice

Projekt Detská železnička jazdí aj v zime

Cieľ - nákup - deky a podušky na sedadlá a iné prikrívky

Výška grantu: 400€

Rok 2016

Naši partneri