>> PRIHLÁSKA NA ŠKOLSKÝ VÝLET <<

PLÁN MIMORIADNYCH JÁZD OTVORENÝCH PRE VEREJNOSŤ:
PRIEBEŽNE AKTUALIZOVANÉ A DOPĹŇANÉ. подушки
UPOZORNENIE: ČAS ODCHODOV VLAKOV SA MÔŽE POČAS DŇA MENIŤ. INFORMÁCIE O AKTUÁLNYCH ZMENÁCH NA TEL. Č.: 0905 496 426

DÁTUM

DEŇ 

JAZDY
  TRAKCIA  

20. jún

PONDELOK ZO STANICE ČERMEĽ: 9:20
ZO STANICE ALPINKA: 15:00
DIESELOVÁ
21. jún

UTOROK

ZO STANICE ČERMEĽ: 9:20; 10:20; 11:20; 13:20
ZO STANICE ALPINKA: 11:00;13:00; 14:00; 16:00
DIESELOVÁ
22. jún

STREDA

ZO STANICE ČERMEĽ: 9:20; 10:20; 11:20; 12:20
ZO STANICE ALPINKA: 12:00;13:00; 14:00; 15:00; 16:00
DIESELOVÁ

23. jún

ŠTVRTOK ZO STANICE ČERMEĽ: 8:35; 9:20
ZO STANICE ALPINKA: 12:00;13:00; 14:00; 15:00
DIESELOVÁ

24. jún

PIATOK ZO STANICE ČERMEĽ: 9:20; 10:20; 11:20
ZO STANICE ALPINKA: 13:00; 14:00; 15:00
DIESELOVÁ

27. jún

PONDELOK ZO STANICE ČERMEĽ: 9:20
ZO STANICE ALPINKA: 13:00
DIESELOVÁ

28. jún

UTOROK ZO STANICE ČERMEĽ: 9:20; 10:20; 12:20
ZO STANICE ALPINKA: 13:00; 14:00; 15:00
DIESELOVÁ

29. jún

STREDA ZO STANICE ČERMEĽ: 8:20; 11:20
ZO STANICE ALPINKA: 14:00; 16:00
DIESELOVÁ

30. jún

ŠTVRTOK ZO STANICE ČERMEĽ: 8:20
ZO STANICE ALPINKA: 14:00
DIESELOVÁ

22. júl

PIATOK ZO STANICE ALPINKA: 16:00 DIESELOVÁ

 

Kalendár akcií a jázd rok 2016

ZMENY PROGRAMU VYHRADENÉ.