Cestovný poriadok

2017

Jazda vláčikom trvá 20 minút.

SOBOTA, NEDEĽA, ŠTÁTNE SVIATKY (MÁJ - SEPTEMBER) 

ODCHOD Z ČERMEĽA: 9:20 11:20 13:20 15:20 17:20
ODCHOD Z ALPINKY: 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00

PRACOVNÉ DNI (JÚL, AUGUST)

ODCHOD Z ČERMEĽA: 9:20 11:20 13:20 15:20
ODCHOD Z ALPINKY: 10:00 12:00 14:00 16:00

OKTÓBER - IBA SOBOTY

ODCHOD Z ČERMEĽA:            11:20 13:20 15:20
ODCHOD Z ALPINKY: 12:00 14:00 16:00

Naši partneri