Cestovný poriadok

SEZÓNA 2017

V sezóne 2017 premáva železnička od soboty 29. apríla do soboty 21. októbra a 3.12.2017. Na objednanie aj mimoriadne jazdy celoročne.

MÁJ AŽ SEPTEMBER SOBOTU, NEDEĽU A ŠTÁTNY SVIATOK:

ODCHOD Z ČERMEĽA: 9:20 11:20 13:20 15:20 17:20
ODCHOD Z ALPINKY: 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00

JÚL, AUGUST - AJ VO VŠETKY PRACOVNÉ DNI PONDELOK - PIATOK:

ODCHOD Z ČERMEĽA: 9:20 11:20 13:20 15:20
ODCHOD Z ALPINKY: 10:00 12:00 14:00 16:00

OKTÓBER - IBA SOBOTY

ODCHOD Z ČERMEĽA: 11:20 13:20 15:20
ODCHOD Z ALPINKY: 12:00 14:00 16:00

Jazda vláčikom trvá 20 minút. Počas víkendov a štátnych sviatkov sú na jazdy prednostne nasadzované parné lokomotívy Katka alebo Krutwig. Prepravca si vyhradzuje právo nasadiť aj počas týchto dní namiesto parných rušňov dieselové lokomotívy, najmä v prípade predpovede nepriaznivého počasia, pri náhlych technických závadách na lokomotívach alebo trati alebo pri iných okolnostiach, spôsobených tretími stranami alebo objektívnymi skutočnosťami. Typ nasadenej lokomotívy nemá vplyv na výšku cestovného.

Upozorňujeme cestujúcich, že vláčik v stanici Čermeľ nečaká na autobus linky 14 s príchodom o XX:21 respektíve XX:22.

Naši partneri