Projekt RAILGATE

RailGate

Interreg

Budujeme Partnerstvá

Interreg

Building Partnership

Interreg

Partnerséget építünk

Úzkorozchodné železnice ako atrakcie a brány do prírody (RailGate)

15.1.2018

Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika - Maďarsko
Európsky fond regionálneho rozvoja; 491 239,97 eur

Partneri:
Detská železnica Košice
ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság


Interreg Interreg Interreg

Obsah tejto podstránky nie je oficiálnym stanoviskom Európskej únie.
The content of this site is not an official position of the European Union.
A honlap tartalma nem az Európai Unió hivatalos álláspontja.

www.skhu.eu

Naši partneri