Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

História

Košická detská historická železnica bola vybudovaná v Košiciach v rokoch 1955 – 1956Košická detská historická železnica bola vybudovaná v Košiciach v rokoch 1955 – 1956 ako Pionierska železnica. Miestnu dráha financovalo Ministerstvo dopravy a šlo o prvú rekreačnú železnicu vo vtedajšom Československu. Okrem iného však po vzore podobných železníc vo vtedajšom Sovietskom zväze, slúžila aj na výchovu a motiváciu mladých železničiarov. Takéto železničky neskôr vznikli aj v Prešove, Plzni, či iných mestách Československa. Zachoval sa však iba tá v Košiciach.

Prevádzku od vzniku financovali ČSD, po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 to bol nástupca - ŽSR. Po rozdelení železníc v 90-tych rokoch došlo aj k deleniu majetku DŽ. Remíza v Čermeli a historické dráhové vozidlá pripadli 1. 1. 2002 do majetku Železničnej spoločnosti, a.s. Trať, vrátane dopravných zariadení, zostala v majetku ŽSR.

Prevádzku v týchto rokoch, rovnako však v rozhodujúcej miere aj v súčasnosti, financuje mesto Košice. V súčasnosti je podľa platného zákona o dráhach č. 164/1996 Z. z. Košická detská historická železnica špeciálnou dráhou, zaradenou do III. kategórie celoštátnych dráh, určenou na zabezpečenie dopravných potrieb mesta Košice v oblasti cestovného ruchu počas letnej sezóny. 

Sezónna prevádzka trvala v uplynulých rokoch zvyčajne od 1. mája, zhruba do polovice septembra. Do roku 2002 sa na prevádzkovej strate podieľali rovnomerne Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť, a.s. a mesto Košice. Od roku 2003 celé prevádzkové náklady znášalo mesto Košice (v minulosti aj prostredníctvom DPMK, a.s.). Sezónna prevádzka trvala v uplynulých rokoch zvyčajne od 1. mája, zhruba do polovice septembra. 

V roku 2011 prevzalo všetky dráhové vozidlá KDHŽ občianske združenie Detská železnica Košice a v roku 2012 sa stalo prevádzkovateľom dopravy na železničke. Plánom OZ DŽK je celoročná prevádzka. Cieľom je napríklad zaviesť jazdy počas pracovných prázdninových dní, mimoriadne jazdy, nočné jazdy, mikulášske, firemné, spoločenské, historické a iné, ktoré by efektívnejšie zhodnotili a zviditeľnili existenciu DŽ. Aj preto OZ Detská železnica v spolupráci s Mestom Košice pripravila projekt revitalizácie železničky, ktorá by toto riešila.

Začiatok 90- tych rokov neveštil železničke nič dobré a hrozilo zastavenie prevádzky. Stratilo sa podhubie a zanietenci. Pionieri sa prestali podieľať na chode železnice, vytratili sa dobrovoľníci. Doslova znovuzrodením DŽ bola rekonštrukcia a obnova parnej lokomotívy U 36.003 - “Katka” na podnet primátora Rudolfa Schustera. Detská železnica v skutočnosti historickou muzeálnou železnicou. Nielen čo do jej povahy a jedinečnosti, ale aj čo do veku dochovaných dráhových vozidiel a dopravných zariadení. Mnohé boli síce časom zničené, no mnohé sa dajú obnoviť, alebo nanovo vybudovať ako verná kópia. Iba máloktorá muzeálna železnica v susedných krajinách sa vyrovná práve tej v Košiciach.

U nás sa zachovali iba lesné železnice a poľná železnica. Podobná ako tá košická je iba na Ukrajine a v Rusku. U nás sa zachovali iba lesné železnice a poľná železnica. Podobná ako tá košická je iba na Ukrajine a v Rusku. Je veľká škoda, že jej hodnota nebola docenená skôr, najmä pôvodný vozový park – dva vzácne a starobylé parné rušne. Po príchode motorových lokomotív v roku 1961, boli do roku 1965 vyradené a zlikvidované. Našťastie zostala zachovaná jedna z pôvodných lokomotív železnice zo Smolníckej Huty, ktorá bola po vyradení z prevádzky vystavená ako pomník v lokomotívnom depe Spišská Nová Ves. Preto ju bolo možné po oprave v dielňach ČSD v Českých Veleniciach v roku 1991 opäť uviesť do prevádzky. Veľkú škodu spôsobil požiar, ktorý založili vandali v roku 1992. Jeden z najcennejších vozňov pri ňom vyhorel. Poškodené a úplne zničené boli aj staničné budovy.

Trať má v súčasnosti dĺžku 3,9 km s unikátnym rozchod 1000 mm (taký je iba v Bratislave na električkovej trati a v Tatrách na TEŽ) a najväčšie stúpanie 26 %o. V stanici Čermeľ sa nachádzajú dosiaľ používané historické výhybky a koľajnice pochádzajúce zo Štiavnickej železnice. Dráhové vozidlá, okrem motorového rušňa, sú zapísané v ako hnuteľná národná kultúrna pamiatka v Ústredného zoznamu pamiatkového fondu Slov. republiky (UZPF SR )/pod číslami:

Parná lokomotíva ÚZKOROZCHODNÁ U 36.003 - "Katka", číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu Slov. republiky /viď hore UZPF/ : 10340

Vozeň služobný úzkorozchodný: SLUŽOBNÝ, Du 840, pod č. 10346/0
Vozeň služobný úzkorozchodný: SLUŽOBNÝ, Du 841, pod č. 10347/0
Vozeň osobný úzkorozchodný:   uzavretý, Ba/u 600, pod č. 10342/0
Vozeň osobný úzkorozchodný: uzavretý, Ba/u 610, pod č. 10343/0
Vozeň osobný úzkorozchodný: letný, Ba/u 611 pod č. 10341/0
Vozeň osobný úzkorozchodný: letný, Ba/u 620 pod č. 10344/0
Vozeň osobný úzkorozchodný: letný, Ba/u 621 pod č. 10345/0

Za pamätihodnosti mesta sú navrhnuté aj niektoré časti trate, najmä pôvodné koľajnice a niektoré výhybky.

Trasa

Trasa

Trať Košickej pionierskej železnice
začali budovať v dvoch etapách v roku 1955. Celú stavbu slávnostne odovzdali do užívania v roku 1956. Železnička bola určená deťom, výletníkom a na výuku budúcich železničiarov.  Trať o dlžke 3,899 km má tzv. „nemecký rozchod“ s rázvorom 1000 mm. Najväčší sklon na trati dosahuje 26 . V stanici Čermeľ sa nachádzajú dosiaľ používané historické výhybky a koľajnice pochádzajúce zo Štiavnickej železnice. Pôvodné výhybky a dopravné koľaje v stanici Vpred boli zrušené a dnes stanicou prechádza iba jedna koľaj. Terajšia detská železnica končí v žst. Alpinka (pôvodne Pionier) pri prímestskom rekreačnom stredisku.

Predĺženie Košickej detskej železnice
zo stanice Alpinka nie je dnes reálne ani aktuálne. Existuje však úvaha, predĺžiť trať o 0,974 km zo súčasnej kusej koľaje cez jestvujúce parkovisko., približuje sa k telesu cesty a pokračuje približne súbežne s lesnou cestou. Detská železnica sleduje územie medzi lesnou cestou a Čermeľským potokom. V čase, kedy sa iba ťažko hľadajú financie na prevádzku KDŽ, ide skôr o vzdialenú víziu a utópiu. O dlhšej trase železnice sa v tomto priestore uvažovalo ešte pred II. svetovou vojnou, kedy sa plánovalo, že priestorom Čermeľského údolia by mohla prechádzať úzkorozchodná lesná železnica z Košíc do Gelnica. Kvôli silnejúcej automobilovej doprave sa však od tejto nákladnej stavby upustilo.

Zaujímavosti v okolí detskej železnice 
Najväčším lákadlom pre návštevníkov KDŽ je samotné mesto Košice a jeho historické centrum s najrozsiahlejšou pamiatkovou rezerváciou na Slovensku. Nachádza sa tu najväčšia a najýchodnejšia gotická katedrála - Dóm Sv. Alžbety, Michalská kaplnka, Štátne divadlo, Východoslovenské múzeum so svetoznámym Košickým zlatým pokladom, Katova bašta, podzemné archeologické múzeum, Urbanova veža, Technické múzeum, spievajúca fontána či mnohé ďalšie atrakcie. Viac sa iste dozviete na stránkach mesta www.kosice.sk . V blízkosti samotnej Detskej železnice je rekreačné stredisko Alpinka a Bankov s možnosťou stravovania a športových aktivít pre deti a dospelých a golfové ihrisko. Sú to zároveň východzie trasy turistických chodníkov a lyžiarskych bežeckých trás do okolia. Cez les to nie je ďaleko ani na bobovú dráhu, či do zoologickej záhrady v Kavečanoch, najväčšej ZOO na Slovensku, no s malými deťmi odporúčame radšej dopravu autom, alebo MHD.

Naši partneri