Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

Občianske združenie

Občianske združenie

Občianske združenie Detská železnica Košice vzniklo v roku 2011. Od roku 2012 je jediným prevádzkovateľom Košickej detskej historickej železnice, ktorá patrí k najznámejším atrakciám na Slovensku. Občianske združenie sa stará o všetky vozidlá, ktoré prináležia k železnici a sú zapísané v ústrednom zozname pamiatok. Medzi nimi aj o parný rušeň U 36 003 „Katka“ (r. 1884), ktorý je najstarším prevádzkovaným rušňom v regióne V4 a je symbolom železničky. Poslaním združenia je záchrana a oživenie Košickej detskej historickej železnice.

V roku 2016 pribudol ďalší parný rušeň Krutwig. Plány na obnovu a rozvoj atrakcie však nie je možné realizovať bez finančnej pomoci partnerov: Mesta Košice, ZSSK, KIMEX, WGS a ďalších. Vďaka podpore našich partnerov a sponzorom sa nám úspešne darí budovať dobrovoľnícke zázemie – Klub priateľov Detskej železnice.

Mladí železničiari

Detská železnica v Košiciach je jediným miestom na Slovensku, kde si môžu deti a mládež na vlastnej koži vyskúšať vypraviť vlak a priamo sa podieľať na riadení železničnej dopravy a prevádzke. Je to unikát, pretože prísne normy na veľkej železnici toto neumožňujú!

Prevádzkový poriadok detskej železnice je vypracovaný tak, aby sme pri zachovaní všetkých podmienok bezpečnosti vedeli aktívne zapojiť do prevádzky našich mladých výpravcov, sprievodcov, posunovačov, výhybkárov a pod. Každý si na železnici nájde svoje miesto, či už je to pri spravovaní železničnej rozhlasovej techniky, hláseniach v rozhlase, predaji a kontrole lístkov, podávaní výkladu, sprevádzaní a inštruktáži pri výhybke alebo pri organizovaní našich podujatí...u nás je miesto pre každého. Dobrovoľníci tvoria podstatnú časť našej organizácie. Bez nich by sme celú prevádzku nezvládli a vďaka nim je na detskej železnici vždy postarané o dobrú náladu a potrebnú dávku nadšenia.

Nový kultúrny bod Košíc

Stále viac sa do povedomia verejnosti dostávajú naše aktivity. Ročne zorganizujeme desiatky podujatí pre verejnosť: slávnostné otvorenie sezóny počas osláv Dní mesta Košice, Noc svetiel, Noc múzeí a galérií alebo naše najväčšie podujatie celoslovenského charakteru Rušňoparáda. Našou snahou je, aby sa zo železnice stal rešpektovaný spoločenský a kultúrny priestor nielen pre Košičanov, ale i návštevníkov z celého sveta. Dobré meno sa nám darí šíriť aj v okolitých krajinách. V roku 2014 sme spoločne s ďalšími krajinami Vyšehradskej skupiny  vydali sprievodcu úzkorozchodnými železnicami.

Občianske združenie
Občianske združenie
Naši partneri