Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

Motorové rušne

Lokomotívy terajšieho radu TU 29.2 vznikli úpravou rozchodu z lokomotív továrenského typu ČKD BN 150, pri ČSD označeného radom T 211.0. Tento typ bol vyvinutý v 50. rokoch a bol určený na ľahký posun a prevádzku na vlečkách. Prototyp pochádza z roku 1955. Prejazdný profil lokomotívy bol navrhnutý aj na jej možné použitie na tratiach povrchových baní s rozchodom 900 mm. Pôvodný výrobca ČKD Praha, o. p., závod ČKD Lokomotivka - Sokolovo, vyrobil viac ako 800 lokomotív tohto typu. Neskoršiu výrobu prevzali Turčianske strojárne Martin, ktoré vyrobili ďalších viac ako 300 kusov. Desiatky z nich boli buď priamo z výroby alebo dodatočne upravené pre úzky rozchod - najčastejšie 900 mm, ale niekoľko kusov tiež na 760 mm alebo 1000 mm. V týchto lokomotívach bol použitý motor TATRA 111A a naximálna rýchlosť je 40 km/h.

Anička

Motorová lokomotíva z r. 1967 s pôvodným označením T 212 0556 bola určená pre Železorudné bane na východnom Slovensku. Dnes je určená pre výkony na trati Košickej detskej historickej železnice a po zmene rozchodu z 1 435 mm na úzky rozchod 1 000 mm nesie aj nové označenie TU 29 2005/ Anička. Lokomotíva je od r. 2018 majetkom OZ Detská železnica Košice. Motorový rušeň rady 702 (do r. 1988 niesol označenie T 212.0) je dvojnápravový, rámový, s kapotovanou kabínou i motorovou časťou. Vyrobený bol pre potreby ľahkého staničného, alebo vlečkového posunu. Bol v podstate takmer úplne odvodený od lokomotívneho radu 700, ktorý vyvinuli v polovici 60-tych rokoch v závode ČKD Praha. Sériová výroba však prebiehala už na Slovensku a pre iné priority v ČKD Praha ju presunuli do Turčianskych strojární Martin. V r. 1967 - 1971 ich vyrobili niekoľko stoviek kusov pre normálny rozchod. Medzi inými však vyrobili aj viac ako 70 kusov pre rozchod 900 mm alebo 1 000 mm. Na Košickej detskej historickej železnici začala slúžiť v roku 2022.

TU29.2004 Vlasta

Historický motorový rušeň T 211.645 – 4

Malý posunovací motorový rušeň s mechanickým prenosom výkonu je zatiaľ posledným prírastkom OZ Detská železnica Košice. Vyrobený bol v roku 1958 s výrobným číslom 4440 v závode ČKD Sokolova, n. p. Pracoval v Čechách aj na Slovensku.

Pôvodne, pred remotorizáciou, bol označený ako T 211.0550 a 31. 7. 1958 bol dodaný Vojenskému útvaru 3992 v Pardubiciach. Neskôr slúžil na vlečke v Týništi nad Orlicí, aby sa pravdepodobne po remotorizácii v Nyburku dostal do stavu železničného vojska na Slovensku.

Svoju púť zakončil v TOOŽ v Liptovskom Mikuláši, kde od roku 2007 dochádzalo k likvidácii areálu a útlmu činnosti. Zo strediska boli rozpredané pracovné stroje a ďalšie rušne. Tento ostal napospas osudu a bol určený do šrotu. Doslova v hodine dvanástej ho zachránili a odkúpili dobrovoľníci z občianskeho združenia Detská železnica Košice.

Od roku 2018 jazdí na trati v Čermeľskom údolí pod číslom TU 29.2004

TU29.2003 Danka

Rušeň bol vyrobený v roku 1960 s normálnym rozchodom a označením T211.0071. Do jari roku 1962 slúžil ako posunovací rušeň v košickom depe, odkiaľ bol poslaný do Nymburku, kde mu bol rozchod zmenený na 1000mm aby už na začiatku sezóny 1962 mohol slúžiť na pionierskej železnici. Od roku 1965 niesol označenie TU29.0003 neskôr od roku 1983 TU29.2003, ktoré má dodnes. Počas prevádzky vystriedal niekoľko farieb: modrú od výroby, neskôr zelenú a napokon dnes opäť modrú ale aj mien: Vlasta, Anička a dnes známe Danka.

TU29.2002 Janka

Rušeň bol ako normálnorozchodný vyrobený v roku 1959 a s označením T211.0057 slúžil až do jari 1962 postupne v depách Zvolen, Vrútky a Košice. Z Košíc bol v Júni 1962 poslaný do Nymburku, odkiaľ s rozchodom 1000mm smeroval priamo do Čermeľského údolia. V roku 1965 bol preznačený na TU29.0002 a neskôr v roku 1983 TU29.2002. Počas prevádzky sa rušeň vyskytol aj na iných železniciach s rozchodom 1000mm. V roku 1972 až 1975 bol zapožičaný Dopravnému podniku mesta Bratislava pri stavbe trate a neskôr na TEŽ pri rekonštrukcii v rokoch 1983 až 1986. Osudným sa pre rušeň stal rok 1992, kedy bol po vážnej nehode na železničnom priecestí pred Alpinkou vyradený z prevádzky. Až v roku 2011, kedy lokomotívu získalo občianské združenie Detská železnica sa začalo pracovať na obnove. Do prevádzky sa vrátil 8. decembra 2012 v červenom nátere napriek tomu že pôvodne bol modrý. Počas prevádzky niesol aj meno Katka, no neskôr sa zmenilo na dnes známe Janka.

Vozidlá

Naši partneri