>> Prihláška na školský výlet <<

   

KOŠICKÁ DETSKÁ HISTORICKÁ ŽELEZNICA
CESTOVNÝ PORIADOK A TARIFA CESTOVNÉHO NA ROK 2014
 

Košická detská historická železnica premáva v roku 2014 od 30. apríla do 2. novembra každý víkend, v štátne sviatky a v mesiacoch júl a august aj v utorky, stredy, štvrtky a piatky.

NA OBJEDNÁVKU A SKUPINY (MINIMÁLNE 25 CELÝCH SPIATOČNÝCH LÍSTKOV) JAZDÍME KEDYKOĽVEK.

PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ VÝLETY JAZDÍME KEDYKOĽVEK. 

ZĽAVY 2014: 20% pre držiteľov Karty výhod VSE, a. s. a 10% zo stravy v reštaurácii VLK pri zakúpení jednosmerného alebo spiatočného lístka.

UPOZORNENIE: Dňa 5.10.2014, nedeľa, železnička nepremáva!


  

 

 

Jazdy si Môžete rezervovať a objednať aj počas medzisezónnej prestávky na: www.detskazeleznica.sk, e-mailom: kezeleznica@gmail.com, telefonicky: 0905 496 426

 
TARIFA 2014 - jednorazové lístky: JEDNOSMERNÝ SPIATOČNÝ
DETI do 3 rokov, kočíky, bicykle, zvieratká    0 0
DETI od 3 do 15 rokov, DÔCHODCOVIA 1,00 1,50
ŠTUDENTI SŠ a VŠ, MLÁDEŽ do 20 rokov, ŽELEZNIČIARI 2,00 2,50
DOSPELÍ 3,00 3,50
RODINNÝ LÍSTOK "MAMA A TATA" (rodičovský pár a jedno a viac vlastných detí) 6,- 8,-
TARIFA 2014 - celosezónne a bodové lístky: SPIATOČNÉ  
15-jazdový, bodový, platný max. pre 2 osoby, prenosný 15.-  
celosezónny detský do 15 rokov, neprenosný 15.-  
celosezónny mládežnícky, neprenosný 20.-  
celosezónny dospelý, neprenosný 30.-  
rodič s dieťaťom - celosezónny, neprenosný 1+1 35.-  
rodič s dvomi deťmi - celosezónny, neprenosný 1+2 40.-  
rodič s tromi a viac deťmi - celosezónny, neprenosný 1+X 45.-  
rodičia s dieťaťom - celosezónny, neprenosný 2+1 45.-  
rodičia s dvomi deťmi - celosezónny, neprenosný 2+2 50.-  
rodičia s tromi a viac deťmi - celosezónny, neprenosný 2+X 55.-  

Košickú detskú historickú železnicu (KDHŽ) prevádzkuje OZ Detská železnica Košice (dopravca), ŽSR (prevádzkovateľ dráhy) a z poverenia Mesta Košice aj DPMK (dozor nad traťou). Deti do 3 rokov sa prepravujú bezplatne, inak nárok na bezplatnú prepravu nejestvuje. Na KDHŽ platia cestovné lístky vydávané len samotným dopravcom OZ Detská železnica Košice.

Na zastávku KDHŽ Čermeľ sa môžete dopraviť autobusovou linkou MHD č. 14. Prepravu v samostatnom vozni, alebo mimoriadnu jazdu je potrebné si objednať u dopravcu vopred. 


Pri preprave platia ustanovenia Prepravného poriadku Košickej detskej historickej železnice. Úplný prepravný poriadok KDHŽ je k nahliadnutiu uložený u dopravcu

Prepravný poriadok KDHŽ (výňatok)

Košickú detskú historickú železnicu prevádzkuje občianske združenie Detská železnica Košice, Železnice Slovenskej republiky, a. s. (prevádzkovateľ a majiteľ dráhy), a z poverenia Mesta Košice aj Dopravný podnik mesta Košice, a.s. (bežná údržba trate, zabezpečovanie cestovných lístkov). Košická detská historická železnica premáva v roku 2012 v termíne od 1. 5. do 4. 11., plánuje sa však aj predĺženie sezóny na celoročnú. Na východziu zastávku železnice „Čermeľ“ sa dá dostať autobusovou linkou MHD č. 14. Autobusová linka 14 do Čermeľa premáva zo zastávky „Mier“ (prestup z linky 27 od železničnej stanice) a zo zastávky „Havlíčkova“ (konečná električiek 2, 4, 9). Linka 14 prichádza na zastávku „Čermeľ“ približne 15 minút pred odchodom vláčika, čo poskytuje pohodlnú časovú rezervu na príchod k vláčiku. Lístky je možné zakúpiť si aj priamo vo vozňoch počas jazdy.

PREPRAVNÉ POKYNY

Základné povinnosti cestujúcich:
– pred nastúpením na jazdu alebo počas samotnej jazdy si od vlakvedúceho zakúpiť cestovný lístok v cene podľa vyššie uvedenej tarify
– nechať si cestovný lístok označiť vlakvedúcim