• AJ V ROKU 2015 SME POBERATEĽMI KULTÚRNYCH POUKAZOV!

>> Prihláška na školský výlet <<

   CESTOVNÝ PORIADOK A TARIFA CESTOVNÉHO NA ROK 2015


MÁJ, JÚN --- SOBOTY, NEDELE A SVIATKY:

ČERMEĽ

9:15

11:15

13:15

15:15

17:15

ALPINKA

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

JÚL, AUGUST --- UTORKY, STREDY, ŠTVRTKY A PIATKY:

ČERMEĽ

9:15

11:15

13:15

15:15

 xxx

ALPINKA

10:00

12:00

14:00

 xxx

16:30

JÚL, AUGUST --- SOBOTY, NEDELE A SVIATKY:

ČERMEĽ

9:15 11:15 13:15 15:15 17:15

ALPINKA

10:00 12:00 14:00 16:00 18:00

SEPTEMBER, OKTÓBER A NOVEMBER (prvý víkend) --- IBA SOBOTY, NEDELE A SVIATKY

ČERMEĽ

9:15 (iba v septembri)

11:15

13:15

15:15

 xxx

ALPINKA

10:00 (iba v septembri)

12:00

14:00

 xxx

16:30

 

TARIFA 2015 - jednorazové lístky: JEDNOSMERNÝ SPIATOČNÝ
DETI do 3 rokov, kočíky, bicykle, zvieratká 0 0
DETI od 3 do 15 rokov, DÔCHODCOVIA 1,00 1,50
ŠTUDENTI SŠ a VŠ, MLÁDEŽ do 20 rokov, ŽELEZNIČIARI 2,00 2,50
DOSPELÍ 3,00 4,00

RODINNÝ LÍSTOK "MAMA A TATA"

(rodičovský pár a jedno a viac vlastných detí)

7,- 9,-
Celosezónny lístok (platí na všetky jazdy okrem mimoriadnych jázd)

detský: 15.-

dospelý: 25.-

ŠKOLSKÉ VÝLETY V DŇOCH MIMO CESTOVNÉHO PORIADKU

(jednotné cestovné pre žiakov aj rodičov, pedagogický dozor cestuje zdarma)

xxx 2.-

Košická detská historická železnica premáva v roku 2015 od 25. apríla do 1. novembra každý víkend, v štátne sviatky a v mesiacoch júl a august aj v utorky, stredy, štvrtky a piatky.

NA OBJEDNÁVKU A PRE SKUPINY (MINIMÁLNE 25 CELÝCH SPIATOČNÝCH LÍSTKOV) JAZDÍME KEDYKOĽVEK. Pre podrobný cenník pozri sekciu "Objednajte si vlak".

PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ VÝLETY JAZDÍME KEDYKOĽVEK. Cena za školské výlety v dňoch mimo cestovného poriadku je 2.- eurá na žiaka, ide o spiatočné cestovné. Rovnakú cenu platia rodičia, zúčastnení na školskom výete. Sme poberatelia kultúrnych poukazov.

ZĽAVY 2015: 20% pre držiteľov Karty výhod VSE, a. s. a 10% zo stravy v reštaurácii VLK pri zakúpení jednosmerného alebo spiatočného lístka.

UPOZORNENIE: V nedeľu 4.10.2015 železnička nepremáva z dôvodu konania Medzinárodného maratónu mieru!

Jazdy si môžete rezervovať a objednať kedykoľvek e-mailom: kezeleznica@gmail.com alebo telefonicky: 0905 496 426

Prepravný poriadok KDHŽ (výňatok)

Košickú detskú historickú železnicu (KDHŽ) prevádzkuje OZ Detská železnica Košice (dopravca) a z poverenia Mesta Košice (majiteľ trate) aj DPMK (dozor nad traťou). Deti do 3 rokov sa prepravujú bezplatne, inak nárok na bezplatnú prepravu nejestvuje. Na KDHŽ platia cestovné lístky vydávané len samotným dopravcom OZ Detská železnica Košice. Lístky na vlak je možné zakúpiť si vopred v staniciach a aj priamo vo vozňoch počas jazdy.

Na zastávku KDHŽ Čermeľ sa môžete dopraviť autobusovou linkou MHD č. 14. Prepravu v samostatnom vozni, alebo mimoriadnu jazdu je potrebné si objednať u dopravcu vopred. Pri preprave platia ustanovenia Prepravného poriadku Košickej detskej historickej železnice. Úplný prepravný poriadok KDHŽ je k nahliadnutiu uložený u dopravcu.

Povinnosti cestujúcich:

– pred nastúpením na jazdu alebo počas samotnej jazdy si zakúpiť cestovný lístok v cene podľa vyššie uvedenej tarify

– nechať si cestovný lístok označiť sprievodcom/vlakvedúcim