LÍSTKY/TICKETS

Správy

Najvýznamnejšie aktivity v roku 2016

Za sebou máme veľmi bohatý a rušný rok, ktorý sme zvládli len vďaka nadšeniu a za aktívnej pomoci mnohých dobrovoľníkov, nezištných sponzorov, partnerov a  mesta Košice, ktoré sa významným spôsobom podieľa na spolufinancovaní dopravy na tejto unikátnej železničke. Aj v tomto roku sme pripravili desiatky spoločenských a kultúrnych podujatí, previezli viac pasažierov a o čosi rozšírili aj vozový park.  Ponúkame stručný prehľad toho najdôležitejšieho v roku 2016.

Obnova a reštaurovanie historického úzkorozchodného parného rušňa U. 36 003 - Katka - vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.

Vydanie knihy Veľký príbeh malej železnice – reprezentatívna komplexná publikácia s bohatou obrazovou časťou o vzniku, histórii a prítomnosti jedinečnej železničky, jar 2016.

Rušňoparáda 2016 –  najväčšie železničné podujatie na Slovensku, 16. – 17. apríl.

Nová remíza – prestavba nového a zatepleného rušňového depa pre dve parné lokomotívy v stanici Čermeľ, jar 2016. s podporou Nadácie SPP.

Futbalové mestečko –  mesiac trvajúce podujatie počas majstrovstiev sveta v rámci podujatia Spájame rodiny v spolupráci so spoločnosťou  Wagon Slovakia Košice, jún – júl 2016.

Organizovanie tradičných populárnych podujatí ako: Deň mesta Košice na detskej železnici, Vláčik pre mamu, Noc múzeí, Plnou parou vpred! - Deň železničky, Vláčik pre ocka, Noc svetiel, Tekvicová nedeľa,  Mikulášske jazdy, Silvestrovské jazdy a množstvo ďalších.

Slávnostné spustenie prevádzky novej parnej lokomotívy Krutwig  – 1. september 2016.

Oprava trate, staničného koľajiska, výhybiek – výmeny podvalov na viacerých ohrozených úsekoch trate, najväčšia oprava trate z uplynulých desať rokov, júl – október 2016.

Oprava a odhalenie rušňobúdok na stanici Alpinka – detská atrakcia na stanici Alpinka, kde boli zrekonštruované vyradené kabíny rušňov, august 2016.

Začiatok výstavby novej staničnej budovy v stanici Čermeľ – september – december 2016 s podporou Nadácie VÚB a Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Turizmus.

Zaobstaranie a začatie opravy nového normálne-rozchodného motorového rušňa – jeseň 2016.

Kompletný redizajn webovej stránky  -  leto 2016.

Náš facebookový profil sa na dosah priblížil k počtu 2000 priateľov.

Jednoznačne najdlhšia sezóna v novodobej histórii železničky. Trvala od 23. apríla do 31. decembra, teda presne 253 dní.

Vypravili sme niekoľko vlakov aj po veľkej železnici, čo sa stretlo s úspechom a záujmom verejnosti.

Zapojili sme sa do viacerých projektov, z ktorých sme uspeli v projektoch Ministerstva kultúry SR – Obnovme si svoj dom, Nadácie VÚB, Železničnej spoločnosti Slovensko, Nadácie SPP či Fondu zdravia mesta Košice.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zachraňovať a zveľaďovať unikátnu Košickú detskú historickú železnicu. Všetkým ľuďom dobrej vôle želáme úspešný nový rok 2017, veľa radosti, pokoja v kruhu najbližších a veľa cestovateľských zážitkov na všetkých historických železniciach Slovenska.

Vaša Košická detská historická železnica

Najvýznamnejšie aktivity v roku 2016

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Naši partneri