Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

Správy

2 % je možné darovať do konca apríla

Košickú detskú historickú železnicu môžete aj v tomto roku podporiť vašimi 2%, prípadne 3% z vašich daní. Je to jednoduché. Stačí, ak k vášmu daňovému priznaniu priložíte vyplnený

FORMULÁR NA DAROVANIE 2% (3%)  v prospech

občianskeho združenia Detská železnica Košice, IČO: 422 411 89, Aténska 15, 040 13 Košice.

  • najneskôr do 31. marca, ak ste zamestnanec až do 30. apríla 2018

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Formulár na stiahnutie

Voľný cestovný lístok

Každý, kto nám pošle naskenované, prípadne okopírované tlačivo s pečiatkou príslušného daňového úradu, dostane od nás voľný cestovný lístok na sezónu 2018.

Tlačivá zasielajte na kezeleznica@gmail.com alebo na

Detská železnica Košice, o. z. , Aténska 15, 040 13 Košice

Vopred veľmi pekne ďakujeme za vašu podporu a tešíme sa na novú sezónu.

ĎAKUJEME

Dobrovoľníci z OZ Detská železnica Košice :-)

2 % je možné darovať do konca apríla
(69.81 kb)

Rok 2025

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Naši partneri