LÍSTKY/TICKETS

Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

Správy

2 % je možné darovať do konca apríla

Košickú detskú historickú železnicu môžete aj v tomto roku podporiť vašimi 2%, prípadne 3% z vašich daní. Je to jednoduché. Stačí, ak k vášmu daňovému priznaniu priložíte vyplnený

FORMULÁR NA DAROVANIE 2% (3%)  v prospech

občianskeho združenia Detská železnica Košice, IČO: 422 411 89, Aténska 15, 040 13 Košice.

  • najneskôr do 31. marca, ak ste zamestnanec až do 30. apríla 2018

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Formulár na stiahnutie

Voľný cestovný lístok

Každý, kto nám pošle naskenované, prípadne okopírované tlačivo s pečiatkou príslušného daňového úradu, dostane od nás voľný cestovný lístok na sezónu 2018.

Tlačivá zasielajte na kezeleznica@gmail.com alebo na

Detská železnica Košice, o. z. , Aténska 15, 040 13 Košice

Vopred veľmi pekne ďakujeme za vašu podporu a tešíme sa na novú sezónu.

ĎAKUJEME

Dobrovoľníci z OZ Detská železnica Košice :-)

2 % je možné darovať do konca apríla
(69.81 kb)

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Naši partneri