Projekt RAILGATE

Aktuality

Detská železnica získala titul Košičan roka!

Milí priatelia Detskej železnice Košice!

       Dovoľte mi, aby som Vám s veľkou radosťou oznámil, že nášmu občianskemu združeniu Detská železnica Košice - DŽK – teda aj mnohým priaznivcom, podporovateľom, sponzorom, cestujúcim i obdivovateľom…, skrátka nám všetkým - bláznom do vláčikov - bol dnes večer udelený TITUL „KOŠIČAN ROKA“.
 
      Som nesmierne šťastný a vďačný, že si naše záchranárske úsilie všimla aj široká verejnosť, ktorá si dala tú námahu a poslala do ankety svoj hlas. Vážime si Vašu pozornosť a berieme ju ako výzvu do ďalšej práce.
       
Napriek tomu výsledky ankety nepreceňujeme a, hoc prestížny, titul KOŠIČAN ROKA berieme s pokorou. Aj preto chcem na tomto mieste poďakovať svojím kolegom Petrovi Kočiškovi, Igorovi Holéczymu a predovšetkým mojej manželke Zuzane Lehotskej, mojím deťom a Vilovi, ktorí od začiatku stoja pri neúnavnom boji s veternými mlynmi v snahe zachrániť a prinavrátiť niekdajšiu slávu Košickej detskej historickej železnici.
       
Chcem sa osobitne poďakovať Mestu Košice, ktoré s pochopením prijalo a napokon aj podporilo naše snaženie udržať v meste unikátnu železničku, ktorá sa v bývalom Československu zachovala ako jediná.
       
Poďakovanie patrí aj naším dlhoročným i čerstvým sponzorom a podporovateľom, ktorí si rovnako uvedomujú dôležitosť zachovania tejto technickej pamiatky na Slovensku. Ďakujeme aj mnohým jednotlivcom, ktorí nás svojou radou či povzbudením, alebo objektívnou kritikou poháňajú vpred!
       
Ďakujem tiež všetkým mamám a otcom, ktorí nás všetkých dobrovoĺníkov viedli k tejto myšlienke, alebo nás aspoň neodháňali od vône pražcov, dymu či klepotu koľajníc.
       
V neposlednom rade ďakujeme organizátorom ankety Košičan roka za ich úsilie prinášať do Košíc zdravé povedomie, hrdosť a možnosť zviditeľňovať poctivé a neraz skryté zámery. Veríme, že v tejto chvíli to pomôže aj detskej železničke, ktorá má pred sebou zrejme dva najťažšie roky.

       S úctou a radosťou, ale predovšetkým s pozdravom: Nech to para tlačí!

                                                                       Ľubomír Lehotský, predseda OZ Detská železnica Košice

     

Detská železnica získala titul Košičan roka!

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Naši partneri