Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

Správy

Uspeli sme v medzinárodnej konkurencii

Historické úzkorozchodné železničky v maďarskom Miškovci a v Košiciach na Slovensku spoločne zabodovali v konkurencii takmer dvesto projektov a získali financie na svoj ďalší rozvoj. V Košiciach plánujú dostavbu staničnej budovy, rekonštrukciu koľajiska či opravu rušňa. V Miškovci zrekonštruujú jednu zo staníc a do prevádzky uvedú úplne nový osobný vagón. Spoločný projekt Detskej železnice Košice a úzkorozchodnej železnice v Miškovci získal finančnú injekciu z medzinárodného grantového programu Interreg.

            Projekt „Úzkorozchodné železnice ako atrakcie a brány do prírody“ (RailGate) je slovensko-maďarský projekt obnovy dvoch susediacich úzkorozchodných železníc – Košickej detskej historickej železnice (KDHŽ) a železnice v Miškovci - Lillafüredi Állami Erdei Vasút (LÁEV), ktoré spája podobný osud i problémy. Celkový rozpočet projektu je 577 929,38 € z toho na detskú železnicu  pripadne 268 708,27 €, maďarskí partneri získali 222 531,70 €. Projekt začal 1. januára a potrvá do 31. decembra 2019. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

           „Vďaka získanej finančnej podpore by sme chceli dokončiť stavbu staničnej budovy v Čermeli, obnoviť výhybňu v stanici Vpred a čiastočne opraviť železničný zvršok. Navyše chceme posilniť dopravu o ďalší motorový rušeň, ktorý sa bude volať Vlasta a areál železničky spestriť železničným pamätníkom – ďalším rušňom, tentoraz na podstavci, ktorý sa bude volať "Miskolc". Našou snahou je prinavrátiť detskej železnici jej pôvodnú tvár, do ktorej už ale musíme zakomponovať aj moderné požiadavky na prevádzkovanie takejto železnice ako atraktívneho turistického bodu v Košiciach,“ približuje Ľubomír Lehotský, predseda občianskeho združenia Detská železnica Košice.

            Železnička v Miškovci v rámci projektu rozvíja stanicu na ulici Dorottya, kde po malej modifikácii trate vznikne nová scenéria železnice. Tá dáva stanici novú, charakteristickú podobu a pritiahne potenciálnych cestujúcich svojim vzhľadom. Nápad o vizuálnom priestore môžu neskôr prevziať aj iné lesné železnice. Ako ďalší prvok projektu bude spojazdnený nový vozeň, ktorý bude identický s už používaným malým uzavretým vozňom. Nový vozeň v mene partnerstva bude pomenovaný "Košice" a jeho vybavenie sa bude niesť v tejto téme.

            Historické úzkorozchodné železnice v Miškovci (LÁEV) a Košiciach (KDHŽ) majú spoločnú históriu a patria ku spoločnému kultúrnemu dedičstvu v strednej Európe. Postupom času boli obidve transformované na významné špecifické tematické turistické destinácie a "brány do prírody" a v súčasnosti ich navštívi až 250 000 miestnych aj zahraničných turistov ročne. Vzhľadom k tomu, že v minulosti  im nebola venovaná dostatočná pozornosť a starostlivosť, obe železničky trpia podobnými závažnými problémami a čelia rovnakým výzvam, ako obnoviť a udržiavať toto špecifické kultúrne dedičstvo.

            „Naším cieľom je zachovanie tohto kultúrneho dedičstva a spoločnými riešeniami zvýšiť ich atraktivitu pre návštevníkov. Takto môžeme zabezpečiť ich dlhodobé a udržateľné využívanie pre ďalšie generácie. Už v nasledujúcich rokoch by mali návštevníci oboch železničiek pocítiť zvýšenú kvalitu služieb v infraštruktúre i vybavení. Spoločne vypracujeme rozvojový plán s marketingovou stratégiou prinesie riešenie na zachovanie, obnovu, spravovanie a propagáciu oboch železničiek v duchu rozvoja tejto integrovanej turistickej oblastis vlastnými produktmi a značkou. Všetko vrátane nových možnosti rozvoja ekologického cestovného ruchu,“ doplnil Ľubomír Lehotský.

Interreg je kľúčovým nástrojom Európskej únie na cezhraničnú, nadnárodnú až medzinárodnú spoluprácu. Cieľom je spoločne riešiť problémy a hľadať riešenia v oblasti zdravotníctva, výskumu a vzdelávania, dopravy alebo udržateľnej energie. Programy Interreg sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Zoznam schválených projektov. V prioritnej osi 1 bolo podaných 199 projektov, http://www.skhu.eu/news/summary-of-the-1st-call-for-proposals a schválených 29 projektov http://www.skhu.eu/news/summary-of-the-7th-monitoring-committee-meeting.

Informácie o projekte v slovenčine  http://www.skhu.eu/podporene-projekty/narrow-gauge-railways-as-attractions-and-gates-to-nature

Informácie o projekte v maďarčine  http://www.skhu.eu/tamogatott-projektek/narrow-gauge-railways-as-attractions-and-gates-to-nature

Obsah tejto tlačovej správy neprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.

info@skhu.eu
www.skhu.eu

Európsky fond regionálneho rozvoja

Foto: TASR, František Ivan

Uspeli sme v medzinárodnej konkurencii
Interreg stretnutie
Interreg stretnutie
Interreg stretnutie
Interreg stretnutie
Interreg stretnutie
Interreg stretnutie
Interreg stretnutie
Interreg stretnutie
Interreg stretnutie
Interreg stretnutie

Rok 2025

Rok 2024

Rok 2023

Naši partneri