LÍSTKY/TICKETS

Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

Správy

Opäť privítame šikovných hutníkov

Pridajte sa počas dobrovoľníckych dní k vynikajúcej partii mladých železničiarov, členov OZ Detská železnica Košice a k zamestnancom spoločnosti U.S.Steel Košice, ktorým železnička prirástla k srdcu. „Radi by sme pomohli s údržbou rušňov, urobili poriadok a vyčistili okná na stanici Čermeľ, vysadili okrasné dreviny, pripojili šatňu a minisklad pri depe rušňov v Čermeli a budúcu garáž na dreziny na Alpinke na elektrickú prípojku, namaľovali zábradlie na Alpinke, vyčistili okolie trate a staníc od náletových drevín. Keď nás bude dosť, upravíme i okolie novej dvojkoľajky a výhybiek na staničke VPRED,“ konkretizoval zameranie brigády koordinátor za USSK František Gregor.

Kto by nepoznal našu detskú železnicu vybudovanú v rokoch 1955 – 1956?

Bola to prvá rekreačná železnica vo vtedajšom Československu, ktorá slúžila aj na výchovu a motiváciu mladých železničiarov. Takéto železničky vznikli  neskôr aj v Prešove, Plzni, či iných mestách, no zachovala sa iba tá naša, ktorá je v skutočnosti historickou muzeálnou železnicou. Keďže dva vzácne a starobylé parné rušne boli po príchode motorových lokomotív v 60. rokoch vyradené a zlikvidované, mali sme šťastie, že zostala zachovaná jedna z lokomotív železnice zo Smolníckej Huty. V roku 1991 ju opäť uviedli do prevádzky. Dnes je táto parná lokomotíva Katka azda najväčšou atrakciou našej železničky. Zaujímavá je i samotná trať s dĺžkou 3,9 km s jej unikátnym rozchodom 1000 mm. V stanici Čermeľ sa nachádzajú historické výhybky a koľajnice pochádzajúce zo štiavnickej železnice. Dráhové vozidlá železničky (okrem motorových rušňov) sú národnou kultúrnou pamiatkou.

autor:fg

Záujemcov o brigádu prosíme o registráciu (meno, priezvisko, telefón) na kezeleznica@gmail.com

V minulom roku sme vďaka zamestnancom U.S.Steel Košice postavili takéto pekné ihrisko, vymaľovali preliezky, zasadili živý plot... Ďakujeme.

Opäť privítame šikovných hutníkov
Ihrisko
Ihrisko
Ihrisko
Ihrisko
Ihrisko
Ihrisko
Ihrisko
Ihrisko
Ihrisko
Ihrisko
Ihrisko
Ihrisko
Ihrisko
Ihrisko
Ihrisko
Ihrisko
Ihrisko

Rok 2025

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Naši partneri