LÍSTKY/TICKETS

Správy

Začali sme s reštaurovaním Katky

Najstaršia parná lokomotíva si v tomto roku pripomína 135 rokov od svojho vzniku. Momentálne nie je plne funkčná pre vážnu poruchu na protikľuke a mechanizme hnacej nápravy. Preto sme aj v tomto roku požiadali o pomoc Ministerstvo kultúry v rámci grantového programu Obnovme si svoj dom a rozhodli sme sa pokračovať na postupnom reštaurovaní historickej parnej lokomotívy.

Zámerom je uviesť rušeň do stavu bezpečnej a funkčnej prevádzky. Výsledkom by mala byť úplná a dlhodobá funkčnosť pamiatky, zachovať čo najviac autentických častí a reštaurovať časti, ktoré si vyžadujú na základe odborného posúdenia neodkladnú údržbu alebo opravu.

Projekt Obnova a reštaurovanie hnuteľnej národnej a technickej pamiatky: Úzkorozchodný parný rušeň U36.003 (Katka) z r. 1884, pokračovanie projektu. Ćíslo zmluvy: MK-3246/2019/1.1

Začali sme s reštaurovaním Katky

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Naši partneri