Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

Správy

Verejná zbierka: Podporte detskú železnicu v Košiciach 2020

Od 1.2.2020 štartujeme verejnú zbierku pod názvom "PODPORTE DETSKÚ ŽELEZNICU KOŠICE 2020" a vy nás môžete podporiť dvoma spôsobmi...

A/ zaslaním dobrovoľného peňažného príspevku na osobitný účet SK46 1100 0000 0029 2787 4060

B/ vložením príspevku do stacionárnej pokladničky umiestnenej na nástupnej stanici detskej železnici v Čermeli.

Trvanie zbierky  1.2.2020 - 31.1.2021

Registrové číslo verejnej zbierky 000-2020-004137

Prostriedky použijeme na obnovu a záchranu Košickej detskej historickej železnice.

Ďakujeme.

Dobrovoľníci z OZ Detská železnica Košice

Verejná zbierka: Podporte detskú železnicu v Košiciach 2020

Rok 2025

Rok 2024

Rok 2023

Naši partneri