LÍSTKY/TICKETS

Správy

CESTA DO PRAVEKU


KÚPIŤ VÝLET


V cene lístka je spiatočná jazda hist. vlakom, sprievodca, vstupy do expozícií.


PROGRAM 15.5.

„HLINA, KDE SA LEN POZRIEŠ“

__________________________________________________________________________________

8:30                      Odchod zo žel. stanice Košice

9:30                      Príchod do ŽST Nižný Myšľa, krátka história trate a stanice

9:45 – 11:15         Prehliadka Myšlianskeho obecného múzea, kostola sv. Mikuláša, katakomb premonštrátskeho                                      kláštora (rozdelenie do skupín)

11:30                    Presun do archeoskanzenu

11:45 - 12:45        Občerstvenie

13:00 -15:00         Prehliadka archeoskanzenu

  • Bez kruhu - workshop o keramike v dobe bronzovej
  • Výroba hlinených artefaktov

  • Paralelne ukážka reštaurovania keramiky

  • Alternatívny program Gotike sa neskryješ – fakultatívny výlet na stredovekú lokalitu "Koscelek"

  • Program pre deti – „Ja Tróju objavím“

  • Súťaž – hľadáme črepy

15:00                   Presun na ŽST Nižná Myšľa

15:40                   Odchod retrovlaku zo ŽST Nižná Myšľa

CESTA DO PRAVEKU

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Naši partneri