Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

Správy

Vlak radosti odviezol 300 detí z detských domovov

Energiou nabité vlaky radosti odviezli dnes na Košickej detskej historickej železnici viac ako 300 detí z detských domovov, náhradných rodín, krízových a komunitných centier z celého východného Slovenska. Podujatie v spolupráci so Skupinou VSE Holding pripravili organizácie ÚSMEV AKO DAR, FRIGO a DETSKÁ ŽELEZNICA KOŠICE.

300 detí spolu s vychovávateľmi a náhradnými rodičmi sa dnes previezli Čermeľským údolím historickým vláčikom. Na konečnej stanici ich čakali hry, nafukovacie atrakcie i občerstvenie. O dobrú náladu sa postarala moderovaná diskotéka, tvorivé dielne, súťaže, lanová dráha, maľovanie na tvár, maskoti združenia FRIGO či dobrodružný pobyt s indiánmi v indiánskom údolí Manitou na Alpinke.

„Na východnom Slovensku žije takmer 1700 detí v detských domovoch alebo krízových centrách. Z kapacitných dôvodov sme nemohli pozvať na túto akciu všetky deti, ale rozhodli sme sa urobiť radosť aspoň tým, na ktorých sa v tomto roku neušiel žiaden iný program počas prázdnin. Väčšina z nich cestovala detskou železnicou po prvýkrát,“ uviedol Radoslav Dráb  zo spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Do Čermeľa zavítalo aj 22 náhradných rodín, ktoré sa profesionálne starajú o sedemdesiat detí.

S myšlienkou pripraviť v Čermeľskom údolí energiou naplnený deň radosti pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia prišli tri dobrovoľnícke organizácie, ktorých činnosť už niekoľko rokov podporujú práve energetici zo Skupiny VSE Holding.

Mladí železničiari zasvätili cestujúcich z Vlaku radosti do tajov železničnej prevádzky. „Deti si mohli pod vedením našich dobrovoľníkov vyskúšať vypravenie vlaku, prehodenie výhybky, nazrieť do kabíny rušňovodiča a zahrať sa aspoň na chvíľu na sprievodcu naozajstného vlaku,“ informoval Ľubomír Lehotský z OZ Detská železnica Košice.

Celému podujatiu dodala potrebnú „energiu“ spoločnosť VSE, ktorá je generálnym podporovateľom charitatívnych aktivít pre deti z detských domovov, ktoré organizuje Úsmevu ako dar. „Naša spoločnosť sa snaží podporovať takéto aktivity nielen finančne, ale aj osobným ľudským prístupom. Na organizácii Vlaku radosti sa zúčastnia piati naši zamestnancov ako dobrovoľníci,“ informovala Andrea Danihelová zo Skupiny VSE Holding.

Vlak radosti je prvým spoločným podujatím Úsmevu ako dar, Detskej železnice Košice, FRIGA a Skupiny VSE Holding, ale ako všetci na záver skonštatovali: určite nie je posledným. 

Vlak radosti odviezol 300 detí z detských domovov

Rok 2025

Rok 2024

Rok 2023

Naši partneri