Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

Správy

2 % z dane je možné darovať do konca apríla

Košickú detskú historickú železnicu môžete aj v tomto roku podporiť vašimi 2%, prípadne 3% z vašich daní.  Je to jednoduché. Stačí, ak k vášmu daňovému priznaniu priložíte vyplnený FORMULÁR NA DAROVANIE 2% (3%)  v prospech občianskeho združenia Detská železnica Košice. Každý, kto nám pošle naskenované, prípadne okopírované tlačivo s pečiatkou príslušného daňového úradu, dostane od nás voľný cestovný lístok na sezónu 2017.

  • do 30. apríla 2017 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Vopred veľmi pekne ďakujeme za vašu podporu a tešíme sa na novú sezónu.

ĎAKUJEME

OZ Detská železnica Košice

2 % z dane je možné darovať do konca apríla
(69.81 kb)

Rok 2025

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Naši partneri