Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

Správy

Odchodové návestidlá opäť na Alpinke

Stanica Alpinka sa dočkala opäť odchodových svetelných návestidiel.

Po takmer 20 rokoch ožili vďaka nadšencom a dobrovoľníkom z detskej železnice, najmä však vďaka Adamovi a Dávidovi.

S nasadením prázdnin a voľného času obrúsili, očistili, opravili a znovupostavili návestidlá tam, kde ptredtým stáli od samotného zrodu železničky. Hoci sa nimi zatiaľ vlaky nebudú riadiť, ich svetielka budú demonštrovať ich fungovanie v muzeálnom móde.

Vďaka patrí aj Žeriavom Košice, ktorí návestidlá postavili, Petrovi Ferencovi, ktorý ich na Alpinku priviezol, a tiež Vilovi Matuškovi a Ľubovi Lehotskému, ktorí ich za posledné roky pozbierali doslova po celom Slovensku.  Chystá sa sa však obnova aj mechanických návestidiel a predzevstí. Prvá z nich sa už týči k nebu na Alpinnke, zatiaľ však iba ako ukážka, ale aj cieľová prémia a motivácia prác na budúci rok. Tak veríme, že sa nájde dosť dobrovoľníkov, ktorí nám pomôžu pri obnove ďalších mechanických návestidiel pozdĺž celej trate.

Partnerom detskej železnice je ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO, NÁRODNÝ PREPRAVCA.

 Odchodové návestidlá opäť na Alpinke
Odchodové návestidlá na Alpinke
Odchodové návestidlá na Alpinke
Odchodové návestidlá na Alpinke
Odchodové návestidlá na Alpinke
Odchodové návestidlá na Alpinke
Odchodové návestidlá na Alpinke
Odchodové návestidlá na Alpinke
Odchodové návestidlá na Alpinke
Odchodové návestidlá na Alpinke
Odchodové návestidlá na Alpinke
Odchodové návestidlá na Alpinke
Odchodové návestidlá na Alpinke
Odchodové návestidlá na Alpinke
Odchodové návestidlá na Alpinke
Odchodové návestidlá na Alpinke
Odchodové návestidlá na Alpinke

Rok 2025

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Naši partneri