Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

Správy

Detská železnica predstavila rozvojový plán

Historické úzkorozchodné železničky v maďarskom Miškovci a v Košiciach predstavili v piatok 18. januára spoločný rozvojový plán, ktorý pripravili v rámci medzinárodného projektu RailGate. Cieľom oboch železničiek je najmä zatraktívnenie vozového parku, zavedenie nových služieb, zvýšenie návštevnosti, ale aj investície do infraštruktúry.

Konferenciu otvorila viceprimátorka mesta Košice Lucia Gurbaľová. Hlavnými rečníkmi boli: Rudolf Bauer - projektový manažér projektu RailGate, Igor Holéczy z Detskej železnice Košice, Ľubomír Lehotský - riaditeľ Detskej železnice Košice, Miroslav Tokoly z Mestských lesov, zástupcovia Útvaru hlavného architekta mesta Košice a predstavitelia úzkorozchodnej železnice v Miškovci.  

„Po roku príprav sme na medzinárodnej konferencii prezentovali výstupy zo spoločného dokumentu  - Master plánu, ktorý nielen mapuje súčasnú situáciu oboch železníc, ale ukazuje najmä možnosti ich ďalšieho rozvoja,“ povedal o dokumente jeho hlavný redaktor a projektový manažér Rudolf Bauer. Podľa Bauera, obe železničky poctivo analyzovali aj svoje slabé stránky a v spolupráci s externými odborníkmi nachádzali možnosti ďalšieho rozvoja.

Dokument pre Košickú detskú historickú železnicu napríklad navrhuje predĺženie trate smerom k mestu do lokality Ovečka, kde by vznikol jej nový atraktívny nástupný bod.   Výrazná zmena je odporúčaná v konečnej stanici Alpinka, kde by mohlo vzniknúť Košický skanzen so železničnou a lesníckou tematikou. Spustenie modernej aplikácie s informáciami pre návštevníkov pre smart telefóny, ktorú dokument tiež predkladá, by sa malo uskutočniť už v tomto roku.

Lillafuredská železnička v Miškovci rovnako počíta s komplexnou rekonštrukciou stanice Dorrotya, ale tiež s úplnou rekonštrukciou úseku Dorottya - Garadna. V koncovej stanici Garadna by mal pribudnúť nový rekreačný park. Miškovecká úzkoľajka tiež počíta s úplnou rekonštrukciou svojich historických vagónov a niektorých lokomotív.

Prezentácia Master plánu sa uskutočnila 18. januára 2019 v Kongres Hoteli Roca v Košiciach.  Na konferencii k predloženému plánu diskutovali zástupcovia mesta, kraja, úzkorozchodných železníc zo Slovenska a Maďarska, poskytovatelia ubytovacích, reštauračných a športových služieb v dotknutých lokalitách a ďalší odborníci na dopravu.

Obsah tejto tlačovej správy neprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.

info@skhu.eu
www.skhu.eu

Foto: Jozef Mačaj

Detská železnica predstavila rozvojový plán
RAILGATE seminár - prezentácia Masterplánu
RAILGATE seminár - prezentácia Masterplánu
RAILGATE seminár - prezentácia Masterplánu
RAILGATE seminár - prezentácia Masterplánu
RAILGATE seminár - prezentácia Masterplánu
RAILGATE seminár - prezentácia Masterplánu
RAILGATE seminár - prezentácia Masterplánu
RAILGATE seminár - prezentácia Masterplánu
RAILGATE seminár - prezentácia Masterplánu
RAILGATE seminár - prezentácia Masterplánu
RAILGATE seminár - prezentácia Masterplánu
RAILGATE seminár - prezentácia Masterplánu
RAILGATE seminár - prezentácia Masterplánu
RAILGATE seminár - prezentácia Masterplánu
RAILGATE seminár - prezentácia Masterplánu
RAILGATE seminár - prezentácia Masterplánu
RAILGATE seminár - prezentácia Masterplánu
RAILGATE seminár - prezentácia Masterplánu
RAILGATE seminár - prezentácia Masterplánu
RAILGATE seminár - prezentácia Masterplánu

Rok 2025

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Naši partneri