Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

Správy

Obnovili sme výhybňu Vpred

Po 30 rokoch sa 14. júna 2019 na Košickej detskej historickej železnici opäť križovali vlaky! Umožnila to obnovená výhybňa VPRED, ktorú bolo potrebné postaviť takmer odnova po tom, čo bola v roku 1989 rozobratá, ako nepotrebná. Práce mohli byť vykonané vďaka nadšeniu dobrovoľníkov, podpory sponzorov a najmä vďaka podpore takmer 90.000.- eur, ktorú železnička získala z európskych fondov. Obnovenie druhej koľaje umožní zvýšenie prepravnej kapacity obľúbenej turistickej úzkokoľajky a ešte viac zatraktívni železničku. V obnovenej stanici zároveň pribudli slepé odstavné koľaje na deponovanie vozňov.

Likvidácia druhej koľaje vo výhybni Vpred začala v roku 1989 a nám sa ju takmer presne po 30 rokoch podarilo obnoviť, Výhybňa bola vždy súčasťou železničky svojím spôsobom v nej dotvárala atmosféru „veľkej“ železnice. Obnovená výhybňa zvýši priepustnosť trate, umožní flexibilnejšie reagovať na záujem cestujúcich a umožní križovanie nielen verejných, ale aj pracovných a služobných vlakov,“ vysvetlil Ľubomír Lehotský, predseda občianskeho združenia Detská železnica Košice, ktoré turistickú atrakciu prevádzkuje.

Prostriedky na obnovu koľajiska získalo združenie z európskych fondov. Ide o súčasť cezhraničného Slovensko-maďarského projektu obnovy dvoch susediacich úzkorozchodných železníc – Košickej detskej historickej železnice (KDHŽ) a železnice v Miškovci - Lillafüredi Állami Erdei Vasút (LÁEV). Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja z programu Interreg.

Úplná stavebná obnova koľajiska vo výhybni VPRED trvala viac ako mesiac za plnej prevádzky. V stanici boli položené štyri výhybky, osadených bolo takmer 130 metrov koľaje č. 2 a pribudlo tiež vyše 130 metrov odstavných koľají. V celej stanici bol úplne vymenený koľajový zvršok. Stavebné práce realizovala spoločnosť Koľajové a dopravné stavby, s. r. o. Košice, ktorá sa už aj v dávnejšej minulosti  podieľala na oprave a záchrane trate detskej železnice.

V uplynulých troch desaťročiach ide o najväčšiu investíciu do infraštruktúry železničky a navyše do majetku mesta Košice. Ešte vlani sa nám z rovnakého projektu podarilo dokončiť stavbu prvej staničnej budovy. Investície do rozvoja a obnovy tešia našich návštevníkov, aj preto ich každoročne pribúda,“ priblížil Lehotský. Počet návštevníkov sa uplynulých sedem rokov podarilo zdvojnásobiť.

Nadšenci z občianskeho združenia sa snažia železničku pozdvihnúť od roku 2012, kedy po štátnom železničnom dopravcovi prevzali jej prevádzku. Postupne spojazdnili celý historický vozový park, rozšírili počet rušňov a vozňov na železničke a udržali nielen pravidelnú prevádzku unikátnych parných lokomotív, ale obnovili najmä dobrovoľnícky duch a detskú obsluhu, na ktorej sa podieľajú deti z košických základných a stredných škôl.

              

Obsah tejto tlačovej správy neprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.

Obnovili sme výhybňu Vpred
Obnovenie výhybne Vpred
Obnovenie výhybne Vpred
Obnovenie výhybne Vpred
Obnovenie výhybne Vpred
Obnovenie výhybne Vpred
Obnovenie výhybne Vpred
Obnovenie výhybne Vpred
Obnovenie výhybne Vpred
Obnovenie výhybne Vpred
Obnovenie výhybne Vpred
Obnovenie výhybne Vpred
Obnovenie výhybne Vpred
Obnovenie výhybne Vpred
Obnovenie výhybne Vpred
Obnovenie výhybne Vpred
Obnovenie výhybne Vpred

Rok 2025

Rok 2024

Rok 2023

Naši partneri