LÍSTKY/TICKETS

Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

Správy

Až do 4. septembra jazdíme denne

Až do konca letných prázdnin (4. septembra) jazdí vláčik Košickej detskej historickej železnice každý deň podľa platného cestovného poriadku. 

PRACOVNÉ DNI (motorová lokomotíva)
z Čermeľa 9:20, 11:20, 13:20, 15:20
z Alpinky 10:00, 12:00, 14:00, 16:30

VOĽNÉ DNI (parná lokomotíva od 11:20)
z Čermeľa 9:20, 11:20, 13:20, 15:20, 17:20
z Alpinky 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00

Počas týchto dní sa u nás budú konať tieto podujatia:

Sobota 27.8. - Partizánskym vláčikom za SNP

Štvrtok 1.9. - Deň železnice 2016 - 60. výročie trate - pozor na zmenu cestovného poriadku - odchody z Alpinky sú posunuté o 20 minút.
Až do 4. septembra jazdíme denne

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Naši partneri