Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

Správy

Zrealizovali sme cezhraničný projekt

Košická detská historická železnica a úzkorozchodná železnička maďarskom Miškovci Lillafured zrealizovali v uplynulých dvoch rokoch spoločný cezhraničný projekt v hodnote 578 tis. eur. Obe atrakcie investovali do infraštruktúry, na známej košickej železničke dokončili staničnú budovu, obnovili výhybňu, umožňujúcu križovanie vlakov či spojazdnili ďalší úzkorozchodný rušeň. V Miškovci zas úplne zrekonštruovali areál stanice. Projekt bol financovaný z prostriedkov Európskej únie.

„Každý projekt je výzvou a keď sa podarí, je aj obrovskou vzpruhou pre toho, kto ho realizuje. Pre nás boli dva roky práce na medzinárodnom projekte Interreg zatiaľ najväčším projektom a vynikajúcou skúsenosťou, ktorú okamžite ocenili nielen dobrovoľníci, ale aj návštevníci unikátnej detskej železnice. Realizovali sme investície za vyše 210 tisíc eur, pričom sa podarilo viac ako dosť,“ uviedol Ľubomír Lehotský, riaditeľ Košickej detskej historickej železnice.

Počas projektu dokončili na železničke stavbu novej staničnej budovy v nástupnej stanici Čermeľ. Ide vôbec o prvú obnovenú staničnú budovu po asanáciách v 90. rokoch. Najväčšia časť investícií smerovala do výhybne VPRED, ktorej obnovenie umožňuje opätovné zavedenie križovania vlakov. To ihneď zvýšilo kapacitu železničky, ktorá v uplynulých rokoch zaznamenávala pokračujúci nárast návštevnosti.

K ďalším investíciám patrí spojazdnenie úzkorozchodnej lokomotívy, vybudovanie detského ihriska či spustenie prvej aplikácie pre smartfóny – audio sprievodcu po železničke a Čermeľskom údolí.

„Išlo o veľmi zaujímavý a atraktívny projekt, ktorý zaujal medzinárodnú skupinu hodnotiteľov. Úzkorozchodné železničky tvoria špecifický druh atrakcií, ktoré sú bránami k miestnemu prírodnému a kultúrnemu dedičstvu,“ uviedol manažér projektový Rudolf Bauer. Súčasťou projektu bola príprava spoločného rozvojového dokumentu, ktorý nie len mapuje súčasnú situáciu oboch železníc, ale ukazuje najmä možnosti ich ďalšieho rozvoja. „Obe železničky poctivo analyzovali aj svoje slabé stránky a v spolupráci s externými odborníkmi nachádzali možnosti ďalšieho rozvoja,“ povedal o dokumente jeho hlavný redaktor Bauer.

Dokument pre Košickú detskú historickú železnicu napríklad navrhuje predĺženie trate smerom k mestu, či odporúča zmeny v konečnej stanici Alpinka, kde by mohlo vzniknúť Košický skanzen so železničnou a lesníckou tematikou.

Lillafuredská železnička v Miškovci počas projektu komplexne modernizovala stanicu Dorrotya a úplne rekonštruovala historický vagón.

Úspešná realizácia projektu motivovala košickú železnička k snahe o pokračovanie cezhraničnej spolupráce. V týchto dňoch sa preto pripravuje na ďalšiu projektovú výzvu v rámci schémy Interreg spolu s maďarským partnerom a to s úzkorozchodnou železničkou pri obci Nagybőrzsőny.

Obsah tejto tlačovej správy neprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.

info@skhu.eu

www.skhu.eu

Európsky fond regionálneho rozvoja

European Regional Development fund, www.skhu.eu

SKHU/1601/1.1/031 Project RailGate

Narrow gauge railways as attractions and gates to nature

Zrealizovali sme cezhraničný projekt
Obnovenie výhybne Vpred
Obnovenie výhybne Vpred
Obnovenie výhybne Vpred
Obnovenie výhybne Vpred
Obnovenie výhybne Vpred
Obnovenie výhybne Vpred
Obnovenie výhybne Vpred
Obnovenie výhybne Vpred
Obnovenie výhybne Vpred
Obnovenie výhybne Vpred
Obnovenie výhybne Vpred
Obnovenie výhybne Vpred
Obnovenie výhybne Vpred
Obnovenie výhybne Vpred
Obnovenie výhybne Vpred
Obnovenie výhybne Vpred

Rok 2025

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Naši partneri