Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

Správy

Katka si v novej sezóne zapíska na vynovenej píšťale

Tlačová správa                                                                                                                       

Katka si v novej sezóne zapíska na vynovenej píšťale

Jedna z najstarších parných lokomotív na Slovensku sa aj v tomto roku dočkala reštaurovania opotrebovaných častí a tak už na jar nás na Košickej detskej historickej železnici vypraví s novou píšťalou. Okrem nej sa odbornej renovácie dočkali aj ďalšie nevyhnutné súčasti vyše 136-ročného parného stroja. Reštaurovanie lokomotívy sa uskutočnilo vďaka podpore Ministerstva kultúry SR v rámci grantovej schémy Obnovme si svoj dom.

            Práce na parnej lokomotíve sa uskutočnili na jeseň počas pandémiou prerušenej sezóny.  Reštaurátori sa tak mohli lokomotíve venovať podrobnejšie. „Po vyviazaní rušňa sme zistili viacero poškodení, ktoré sme boli nútení odstrániť. Bez týchto opráv by sme sa už Katkou nepreviezli. Vďaka šikovným odborníkom sa opravy podarili a Katka nám zapíska aj v budúcom roku,“ uviedol predseda občianskeho združenia Detská železnica Košice Ľubomír Lehotský.

            Renovácie sa dočkala parná píšťala, mazací lis, napájací injektor, mazacie olvy či časť nápravy. „Rozvodový mechanizmus vykazoval odchýlky, ktoré by neskôr mohli znamenať nefunkčnosť parného stroja. Našťastie, všetko sa vyriešilo k spokojnosti. Oprava prišla v hodine dvanástej,“ popisuje vykonané práce prednosta depa Detskej železnice v Košiciach Peter Kočiško. Parná píšťala Katky s charakteristickým zvukom sa rovnako dočkala prečistenia a lepšieho utesnenia pre spoľahlivejší a výraznejší tón. Bezchybný zvuk parnej píšťaly tak nebude chýbať ani v nasledujúcej sezóne v roku 2021.

            Reštaurovanie sa uskutočnilo vďaka pravidelnej podpore Ministerstva kultúry SR z grantovej schémy Obnovme si svoj dom. To však nie je všetko, v roku 2021 prejde lokomotíva Katka generálnou opravou parného kotla, na čo by mali železniční nadšenci z Čermeľa získať financie z cezhraničného projektu Interreg.

Z trate na pomník a späť

            Cesta na Košickú detskú historickú železnicu nebola jednoduchá. Katka si prešla rôznymi traťami, pracovala ako statický kotol, pózovala na pomníku, aby sa napokon ako 107-ročná stala v roku 1991 ikonou detskej železnice v Košiciach, kde slúži dodnes.

            Parný rušeň U 36.003 – Katka bol vyrobený v roku 1884 v dielňach Hagans  Erfurt. Jeho prvé nasadenie bolo na Gelnickej - rudnej úzkorozchodnej dráhe do roku 1918. Vtedy danú súkromnú rudnú železnicu zoštátnili a rušeň bol preznačený na U 36.0. Zo zachovaných prameňov vieme, že rušeň bol ku koncu 50 rokov 20. storočia prevádzkovaný už len na úseku trate Mníšek nad Hnilcom - Smolník, kde bola ešte trať s rozchodom 1 000 mm. Počas 2. Svet. vojny bol rušeň nasadzovaný na trati Hronská Breznica - Banská Štiavnica. Jeho pôsobenie na tejto trati trvalo od apríla 1938. V auguste 1950 sa rušeň vrátil do Mníška nad Hnilcom, kde jazdil do roku 1955. V roku 1965 bol rušeň vyradený z evidencie ČSD a preznačený na vykurovací kotol a prevádzkovaný v depe Spišská Nová Ves. Pre jeho nepotrebnosť ho v roku 1974 vedenie depa osadilo na pomník. Vďaka tomuto činu sa zachránila jedinečná a zároveň unikátna technická pamiatka na Slovensku. Nové prebudenie rušňa priniesol rok 1990, kedy bol rušeň prevezený do dielní v Českých Veleniciach, kde sa podrobil generálnej oprave.  V roku 1991 bol rušeň U 36.003 – Katka slávnostne nasadený ako prevádzkyschopný muzeálny exponát na Košickej mládežníckej železnici, kde pôsobí dodnes.

Katka si v novej sezóne zapíska na vynovenej píšťale

Rok 2025

Rok 2024

Rok 2023

Naši partneri