Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

Správy

AKTIVITY PRE DETI NA ALPINKE

Turistické tipy na Alpinke

I. Lesnícky náučný chodník – Stará bankovská cesta

Vhodný vek                                          od 7 rokov

Kapacita náučného chodníka             bez obmedzenia

Trasa                                                      rekreačné stredisko Alpinka – Bankov

Náročnosť                                             nenáročná trasa

Čas atrakcie                                          1,5 hodiny/ jedným smerom

Dĺžka trasy                                            2,5 km/ jedným smerom

Počet informačných tabúľ                  7

Trasa je vybavená oddychovými miestami so stolmi a altánkami. Nachádza sa tu aj zrekonštruovaná kaplnka sv. Jána Nepomuckého a blízko nej niekoľko prameňov pitnej vody.

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie. Názvy informačných panelov: 1. Čo sú to letokruhy (ukážka výrezu jedle s priemerom 1 m a vekom 170 rokov. Na letokruhoch sú vyznačené zaujímavé dátumy z histórie Košíc a priľahlých lesov od roku 1854 po súčasnosť.), 2. Presvetľovanie, 3. Ťažba prečo a teraz, 4. Lipa a dub, 5. Čo je to miazga, 6. Prirodzené zmladenie, nie holina, 7. Ekologicky významné stromy, pamätníci materského porastu.


II. Chodník zvedavých myšiek

Vhodný vek                                        3 – 10 rokov

Kapacita náučného chodníka          bez obmedzenia

Trasa                                                  konečná zastávka detskej železnice – golfové ihrisko

Náročnosť                                         nenáročná trasa

Čas atrakcie                                     1,5 h/ trasa aj s návratom k vláčiku

Dĺžka trasy                                        1,5 km aj s návratom k vláčiku

Počet informačných tabúľ               10

Na začiatku sa nachádza studnička s pitnou vodou. Chodník končí pri golfovom ihrisku, kde sa na okraji lesa nachádza upravený prístrešok s lavicami, stolom a ohniskom. Návrat po asfaltke na Alpinku netrvá ani 10 minút. Náučný chodník informuje napríklad o kolobehu a význame vody v prírode, o význame ticha a liečivosti pobytu v prírode. Ďalšie z tabúľ sú venované životu stromov, rastlín, stromových húb a živočíchov hôr. Posledná z informačných tabúľ tvorí test. Správne odpovede sa nachádzajú na druhej strane.


III. Prechádzka k chate Diana

Vhodný vek                                            od 6 rokov

Kapacita náučného chodníka              bez obmedzenia

Trasa                                                       konečná zastávka detskej železnice – chata Diana

Náročnosť                                              stredná (prevýšenie 100 m n. m.)

Čas atrakcie                                           1:15 h/ trasa jedným smerom

Dĺžka trasy                                             1,5 km aj s návratom k vláčiku

Počet informačných tabúľ                   10

Zaujímavá lokalita v košických mestských lesoch. V súčasnosti Mestské lesy Košice sprevádzkovali prvú lesnú škôlku na území mesta, v rámci ktorej plánuje mestská organizácia robiť osvetu detí v oblasti prírody, lesa, lesného hospodárstva a pod. Návštevu a prednášku je potrebné dopredu telefonicky dohodnúť. Viac informácií www.meleskosice.sk


AKTIVITY PRE DETI NA ALPINKE

Rok 2025

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Naši partneri