LÍSTKY/TICKETS

Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

Správy

AKTIVITY PRE DETI NA ALPINKE

Turistické tipy na Alpinke

I. Lesnícky náučný chodník – Stará bankovská cesta

Vhodný vek                                          od 7 rokov

Kapacita náučného chodníka             bez obmedzenia

Trasa                                                      rekreačné stredisko Alpinka – Bankov

Náročnosť                                             nenáročná trasa

Čas atrakcie                                          1,5 hodiny/ jedným smerom

Dĺžka trasy                                            2,5 km/ jedným smerom

Počet informačných tabúľ                  7

Trasa je vybavená oddychovými miestami so stolmi a altánkami. Nachádza sa tu aj zrekonštruovaná kaplnka sv. Jána Nepomuckého a blízko nej niekoľko prameňov pitnej vody.

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie. Názvy informačných panelov: 1. Čo sú to letokruhy (ukážka výrezu jedle s priemerom 1 m a vekom 170 rokov. Na letokruhoch sú vyznačené zaujímavé dátumy z histórie Košíc a priľahlých lesov od roku 1854 po súčasnosť.), 2. Presvetľovanie, 3. Ťažba prečo a teraz, 4. Lipa a dub, 5. Čo je to miazga, 6. Prirodzené zmladenie, nie holina, 7. Ekologicky významné stromy, pamätníci materského porastu.


II. Chodník zvedavých myšiek

Vhodný vek                                        3 – 10 rokov

Kapacita náučného chodníka          bez obmedzenia

Trasa                                                  konečná zastávka detskej železnice – golfové ihrisko

Náročnosť                                         nenáročná trasa

Čas atrakcie                                     1,5 h/ trasa aj s návratom k vláčiku

Dĺžka trasy                                        1,5 km aj s návratom k vláčiku

Počet informačných tabúľ               10

Na začiatku sa nachádza studnička s pitnou vodou. Chodník končí pri golfovom ihrisku, kde sa na okraji lesa nachádza upravený prístrešok s lavicami, stolom a ohniskom. Návrat po asfaltke na Alpinku netrvá ani 10 minút. Náučný chodník informuje napríklad o kolobehu a význame vody v prírode, o význame ticha a liečivosti pobytu v prírode. Ďalšie z tabúľ sú venované životu stromov, rastlín, stromových húb a živočíchov hôr. Posledná z informačných tabúľ tvorí test. Správne odpovede sa nachádzajú na druhej strane.


III. Prechádzka k chate Diana

Vhodný vek                                            od 6 rokov

Kapacita náučného chodníka              bez obmedzenia

Trasa                                                       konečná zastávka detskej železnice – chata Diana

Náročnosť                                              stredná (prevýšenie 100 m n. m.)

Čas atrakcie                                           1:15 h/ trasa jedným smerom

Dĺžka trasy                                             1,5 km aj s návratom k vláčiku

Počet informačných tabúľ                   10

Zaujímavá lokalita v košických mestských lesoch. V súčasnosti Mestské lesy Košice sprevádzkovali prvú lesnú škôlku na území mesta, v rámci ktorej plánuje mestská organizácia robiť osvetu detí v oblasti prírody, lesa, lesného hospodárstva a pod. Návštevu a prednášku je potrebné dopredu telefonicky dohodnúť. Viac informácií www.meleskosice.sk


AKTIVITY PRE DETI NA ALPINKE

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Naši partneri