Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

Správy

PRVÁ ŽELEZNIČNÁ ZVONICASrdečne vás pozývame, v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2022, na slávnostnú inštaláciu, sprístupnenie a zazvonenie

PRVEJ ŽELEZNIČNEJ ZVONICE NA SLOVENSKU dňa 18. 9. 2022

v Košiciach na Košickej detskej historickej železnici.

PROGRAM

14:45 – Stretnutie na stanici Čermeľ

15:00 – Odchod protokolárnym parným vlakom do stanice Alpinka

15:30 – Ekumenické požehnanie zvonice

15:45 – Nástup mladých železničiarov a zvonárov, príhovory, vyhlásenie dobrovoľníkov sezóny

16:00 – Prvé zazvonenie

16:05 -  Občerstvenie

17:00 – odchod vlaku

Spoločné dielo zvonice, zvona a sochy sv. Kataríny Alexandrijskej, patrónky železničiarov podporili

  • Róbert Kolla, architekt
  • Pavel Kravec
  • R.D.M. Drevo, s. r. o.
  • Ján Kyseľ
  • Juraj Gembický
  • ANTIK Telekom, s. r. o.
  • Jozef Robert Šmigalla

PODUJATIE podporila spoločnosť ALDI, s. r. o. - reštaurácia Alpinka.

NÁPISY NA ZVONE

Sancta Catharina Ora pro nobis! (Svätá Katarína, oroduja za nás!)

Anno Domini 2022 viae ferreae liberorum amicis omnibus sub directore Ľubomír Lehotský hoc opus factum est. (V roku Pána 2022 bolo dielo vyhotovené za riaditeľa Ľubomíra Lehotského pre všetkých priateľov detskej železnice.)

Liberos voco, viatores defendo, ignem et res adversas depello. Via ferrea liberorum Cassoviensis. (Hlaholom deti zvolávam, cestujúcich potešujem a pred ohňom a nešťastím chránim. Detská železnica Košice, o. z.)


PRVÁ ŽELEZNIČNÁ ZVONICA

Rok 2025

Rok 2024

Rok 2023

Naši partneri