Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

NatGate

Interreg

Budujeme Partnerstvá

Interreg

Building Partnership

Interreg

Partnerséget építünk

VO na VO

Košice, 8.1.2021

Dodávateľom služieb Verejného obstarávania pre projekt NatGate bude spoločnosť MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Prešov.

Public procurement for public procurements

Košice, 8.1.2021

Provider of Public procurement services for the project NatGate will company MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Prešov.

Közbeszereztetés közbeszereztetőre


Interreg Interreg Interreg

Obsah tejto podstránky nie je oficiálnym stanoviskom Európskej únie.
The content of this site is not an official position of the European Union.
A honlap tartalma nem az Európai Unió hivatalos álláspontja.

www.skhu.eu

Naši partneri