Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

NatGate

Interreg

Budujeme Partnerstvá

Interreg

Building Partnership

Interreg

Partnerséget építünk

NEWSLETTER č. 3

Košice 3.12.2021 - Zverejňujeme Newsletter č. 3 projektu „Narrow gauge railways as unique gates to nature and cultural heritage“, „Úzkorozchodné železnice ako jedinečné brány za poznaním prírodného a kultúrneho dedičstva“, NatGate, SKHU/1902/1.1/020.

NEWSLETTER n. 3

Košice 3.12.2021 - We are publishing Newsletter n. 3 of the project „Narrow gauge railways as unique gates to nature and cultural heritage“, „Úzkorozchodné železnice ako jedinečné brány za poznaním prírodného a kultúrneho dedičstva“, NatGate, SKHU/1902/1.1/020.

HÍRLEVÉL sz. 3

Kassa 3.12.2021 - Mi publikálunk Hírlevél sz. 3 a projektről „Narrow gauge railways as unique gates to nature and cultural heritage“, „Úzkorozchodné železnice ako jedinečné brány za poznaním prírodného a kultúrneho dedičstva“, NatGate, SKHU/1902/1.1/020.

(421.12 kb)
(1174.58 kb)

Interreg Interreg Interreg

Obsah tejto podstránky nie je oficiálnym stanoviskom Európskej únie.
The content of this site is not an official position of the European Union.
A honlap tartalma nem az Európai Unió hivatalos álláspontja.

www.skhu.eu

Naši partneri