Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

NatGate

Interreg

Budujeme Partnerstvá

Interreg

Building Partnership

Interreg

Partnerséget építünk

TLAČOVÁ SPRÁVA: Detská železnica sprevádzkovala dva nové letné vozne

TLAČOVÁ SPRÁVA

                                                                                                                                      
Detská železnica ukončila ďalší medzinárodný projekt

Košice, 29. október 2022 – Nové letné vozne, opravené mosty a vybrané úseky trate, výmena kotla a pece parnej lokomotívy Katka sú len niektoré z významných investícií, ktoré boli na Košickej detskej historickej železnici zrealizované prostredníctvom cezhraničného projektu. Spolu s maďarským partnerom obcou Nagybörzsöny železnička zrealizovala projekt „Úzkorozchodné železnice ako jedinečné brány za poznaním prírodného a kultúrneho dedičstva - NatGate“.

Hlavným cieľom cezhraničných projektov financovaných Európskou úniou je budovanie a rozvíjanie medzinárodnej spolupráce a to aj v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. Do realizácie slovenskej časti projektu za zapojili viaceré krajiny strednej Európy, časť odborných prác dodali firmy z Čiech a Rumunska.

Projekt NatGate disponoval celkovým rozpočtom 409 590.- eur, z toho celkový príspevok z Európskej únie bol 348 151,50.- eur. Košická železnička, ktorá bola hlavným partnerom projektu, získala európske spolufinancovanie vo výške 174 352.- eur, čo tvorilo 85 percent z jej celkového rozpočtu. Realizácia takmer dvojročného projektu narážala na problémy vyplývajúce z pandémie ale aj na prudký nárast cien materiálov a energií, napriek tomu boli všetky ciele projektu splnené.

Na slovenskej strane sa z projektu zrealizovali viaceré väčšie investície. „Uskutočnili sme nevyhnutnú a náročnú opravu parného kotla populárnej lokomotívy Katka, odborníci v Českej republike nám na mieru vyrobili nový kotol a pec pre našu vzácnu lokomotívu, ktorá tak môže opäť ďalšie roky tešiť našich návštevníkov,“ uviedol predseda občianskeho združenia Detská železnica Košice Ľubomír Lehotský.

Medzi ďalšie investície patrí dodanie dvoch úplne nových letných vozňov s vyššou kapacitou, v ktorých sa môže previesť až 80 ľudí, náročná a nákladná oprava dvoch mostov na trati železničky ako aj oprava časti trate. Zreštaurovaný bol vzácny historický elektrický rušeň „Krokodíl“, ktorý je súčasťou vznikajúcej historickej expozície v stanici Alpinka.

Obec Nagybörzsöny na severozápade Maďarska, ktorá prevádzkuje historickú úzkorozchodnú lesnú železničku, rovnako zrealizovala viacero rozvojových investícií. Bol zrekonštruovaný a spojazdnený historický dieselový rušeň, úplne bol zreštaurovaný pôvodný historický vozeň a v obci tiež postavili nový prírodný amfiteáter. Samospráva tiež inštalovala osvetlenie vzácnej historickej pamiatky kostola sv. Štefana.

„Takéto medzinárodné projekty sú pre mňa veľmi obohacujúce, pretože ide o budovanie spolupráce, spoznávanie nových ľudí a výmenu skúseností a veľmi sa teším, že tento už druhý cezhraničný projekt pomohol k zachovaniu kultúrneho dedičstva detskej železnice v meste v ktorom žijem,“ povedal projektový manažér Rudolf Bauer. Projektový tím detskej železnice už v týchto týždňoch pripravuje pokračovanie spolupráce prostredníctvom ďalšieho medzinárodného projektu.

Historické úzkorozchodné železnice patria ku spoločnému kultúrnemu dedičstvu strednej Európy. Obe železničky sú v súčasnosti dôležitými turistickými destináciami vo svojich regiónoch, železničku v Košiciach ročne navštívi vyše 50 000 turistov. Osud úzkorozchodných železničiek bol ešte v 90. rokoch 20. storočia neistý a mnohým z nich hrozil zánik. Vďaka neustávajúcemu úsiliu nadšencov a pomoci investícií z fondov Európskej únie sa však podarilo naštartovať ich obnovu a súčasný rozvoj.

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko je kľúčovým nástrojom Európskej únie pre cezhraničnú, nadnárodnú a medzinárodnú spoluprácu. Cieľom je spoločne riešiť problémy a hľadať riešenia v oblasti zdravotníctva, výskumu a vzdelávania, dopravy alebo udržateľnej energie. Programy Interreg sú spolufinancované z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU NIE JE OFICIÁLNYM STANOVISKOM EURÓPSKEJ ÚNIE.

PRESS RELEASE: Children railway put into operation two new summer wagons

SAJTÓKÖZLEMÉNY: Két új nyári vagont helyezett üzembe a gyermekvasút

DEŇ ŽELEZNICE NA TEKVICOVÚ SOBOTU
DEŇ ŽELEZNICE NA TEKVICOVÚ SOBOTU
DEŇ ŽELEZNICE NA TEKVICOVÚ SOBOTU
DEŇ ŽELEZNICE NA TEKVICOVÚ SOBOTU
DEŇ ŽELEZNICE NA TEKVICOVÚ SOBOTU
DEŇ ŽELEZNICE NA TEKVICOVÚ SOBOTU
DEŇ ŽELEZNICE NA TEKVICOVÚ SOBOTU
DEŇ ŽELEZNICE NA TEKVICOVÚ SOBOTU
DEŇ ŽELEZNICE NA TEKVICOVÚ SOBOTU
DEŇ ŽELEZNICE NA TEKVICOVÚ SOBOTU
DEŇ ŽELEZNICE NA TEKVICOVÚ SOBOTU
DEŇ ŽELEZNICE NA TEKVICOVÚ SOBOTU
DEŇ ŽELEZNICE NA TEKVICOVÚ SOBOTU
DEŇ ŽELEZNICE NA TEKVICOVÚ SOBOTU
DEŇ ŽELEZNICE NA TEKVICOVÚ SOBOTU
DEŇ ŽELEZNICE NA TEKVICOVÚ SOBOTU
DEŇ ŽELEZNICE NA TEKVICOVÚ SOBOTU
DEŇ ŽELEZNICE NA TEKVICOVÚ SOBOTU
DEŇ ŽELEZNICE NA TEKVICOVÚ SOBOTU
DEŇ ŽELEZNICE NA TEKVICOVÚ SOBOTU
DEŇ ŽELEZNICE NA TEKVICOVÚ SOBOTU
DEŇ ŽELEZNICE NA TEKVICOVÚ SOBOTU
DEŇ ŽELEZNICE NA TEKVICOVÚ SOBOTU
DEŇ ŽELEZNICE NA TEKVICOVÚ SOBOTU
DEŇ ŽELEZNICE NA TEKVICOVÚ SOBOTU
DEŇ ŽELEZNICE NA TEKVICOVÚ SOBOTU
DEŇ ŽELEZNICE NA TEKVICOVÚ SOBOTU
DEŇ ŽELEZNICE NA TEKVICOVÚ SOBOTU
DEŇ ŽELEZNICE NA TEKVICOVÚ SOBOTU
DEŇ ŽELEZNICE NA TEKVICOVÚ SOBOTU
DEŇ ŽELEZNICE NA TEKVICOVÚ SOBOTU
DEŇ ŽELEZNICE NA TEKVICOVÚ SOBOTU
DEŇ ŽELEZNICE NA TEKVICOVÚ SOBOTU
DEŇ ŽELEZNICE NA TEKVICOVÚ SOBOTU
DEŇ ŽELEZNICE NA TEKVICOVÚ SOBOTU
DEŇ ŽELEZNICE NA TEKVICOVÚ SOBOTU
DEŇ ŽELEZNICE NA TEKVICOVÚ SOBOTU
DEŇ ŽELEZNICE NA TEKVICOVÚ SOBOTU
DEŇ ŽELEZNICE NA TEKVICOVÚ SOBOTU

Interreg Interreg Interreg

Obsah tejto podstránky nie je oficiálnym stanoviskom Európskej únie.
The content of this site is not an official position of the European Union.
A honlap tartalma nem az Európai Unió hivatalos álláspontja.

www.skhu.eu

Naši partneri