LÍSTKY/TICKETS

Projekty

Košická Noc múzeí a galérií 2017

Poskytovateľ dotácie: KOŠICE – Turizmus       

Projekt: Košická Noc múzeí a galérií 2017 

Trvanie: od 13.07.2017 do 30.11.2017

Cieľ projektu: Materiálno-technické zabezpečenie akcie

Výška podpory:   500,-€


Košická Noc múzeí a galérií 2017

Rok 2021

NatGate
NatGate08.01.2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Naši partneri