Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

Projekty

Prvý drezinový ovál na Slovensku

Ide o vytvorenie, na Slovensku úplne novej, veľmi silnej, inovatívnej turistickej atrakcie: cca 300m dlhý drezinovy ovál s prevádzkou 5-6 drezín na ľudský pohon. Vybudovanie drezinoveho oválu vhodne zapadne do existujúcej turistickej infraštruktúry 10 km dlhého údolia, kde už 65 rokov premáva unikátna historická úzkorozchodná železnica (jediná detská v SR)s najstarším funkčným parným rušňom v EU! Ovál bude maximálne ekologický, energeticky nezávislý, podporujúci ekoturizmus s vysokou pridanou hodnotou rekreácie a pohybu ľudí na zdravom vzduchu. Atraktívne a bezpečné dreziny (cyklo a pákové) sú totiž na ľudský pohon. Vybudovanie oválu aktivuje ďalšie služby a vytvorí 2 nové (sezónne) pracovné miesta. Úplne nová atrakcia vhodne doplní infraštruktúru eko a cyklo-turizmu mimo krajskej metropoly.

Dreziny sú absolútne moderným trendom v EÚ a v r. 2020 sa k nemu aktuálne schválením príslušného zákona pridalo aj Slovensko.Inovatívny projekt nadregionálneho charakteru je v slovenských podmienkach úplne nový, nadväzuje na moderné turistické trendy v Európe, najmä v Poľsku, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku či Taliansku.

Prvý drezinový ovál na Slovensku bude ľahkou, čiastočne mobilnou atrakciou, pozostávajúcou z koľajovej dráhy (koľajníc, upevnených na drevených podvaloch), umiestnenej na zľahka upravenom teréne, vyrovnanom štrkom. Súčasťou je výhybka i depo pre uskladnenie drezín. Na dráhe sa bude pohybovať 5 - 6 cyklo príp. pákových drezín, každá pre cca 2 - 4 osoby. Spolu sa tak na dráhe bude môcť v jednom momente pohybovať až 20 návštevníkov. Súčasťou dráhy bude čiastočné oplotenie, prejazdy a imitácia železničných návestidiel, prípadne závor na zvýšenie zážitku z jazdy. Koľajnicová dráha umožňuje jednoduchý pohyb a prináša nevšedný zážitok z cyklo a drezínovej jazdy v nezvyčajných podmienkach - na koľajniciach. Dreziny budú obsluhovať a požičiavať vyškolení pracovníci v bežných otváracích hodinách, adekvátnych pre turistické atrakcie v hlavnej sezóne každý deň. Za istých podmienok bude možná prevádzka aj v zime. Dreziny sú vďaka svojmu prevodu bezpečné, umožňujú zážitok z jazdy pre malých i veľkých návštevníkov. Jednoduchá a nenáročná obsluha neodradí žiadneho návštevníka.

Prvý drezinový ovál na Slovensku
Prvý drezinový ovál na Slovensku
Prvý drezinový ovál na Slovensku
Prvý drezinový ovál na Slovensku
Prvý drezinový ovál na Slovensku
Prvý drezinový ovál na Slovensku
Prvý drezinový ovál na Slovensku
Prvý drezinový ovál na Slovensku

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Naši partneri