Projekt RAILGATE

Projekty

Výstavba staničnej budovy

Dlhé roky bola detská železnica prevádzkovaná bez jedinej riadnej staničnej budovy. Na atrakciu s takmer 40.000 návštevníkmi ročne je to až neuveriteľné. Výstavba prvej obnovenej staničnej budovy detskej železnice v nástupnej stanici Čermeľ sa naplno rozbehla koncom roka 2016. Projekt realizujeme s finančnou podporou Nadácie VUB vo výške 10 000 €.

Viac sa o projekte a stavbe dočítate TU

Výstavba staničnej budovy
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu
Staviame staničnú budovu

Rok 2019

Rok 2018

9.1.2018 - Mandátna zmluva na Vo
Úzkorozchodné železnice ako atrakcie a brány do prírody
(1651.66 kb)

Úzkorozchodné železnice ako atrakcie a brány do prírody (RailGate)

Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika - Maďarsko
Európsky fond regionálneho rozvoja; 491 239,97 eur

Partneri:
Detská železnica Košice
ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - Vypracovanie technickej a súvisiacej dokumentácie, oprava a zmena rušňa T211 pre projekt SKHU/1601/1.1/031: ,,Úzkorozchodné železnice ako atrakcie a brány do prírody“

Výzva na predloženie ponuky
Výzva na predloženie ponuky
(498.5 kb)
Špecifikácia predmetu zákazky
Špecifikácia predmetu zákazky
(337.85 kb)
Spôsob určenia ceny
Spôsob určenia ceny
(253.15 kb)
Zmluva o diele
Zmluva o diele
(234.29 kb)

Rok 2019

január - september

 • Nadácia VÚB

Projekt: Zveľadenie a zatraktívnenie konečne stanice Alpinka

Cieľ- Estetizácia garáže pre dreziny, vybudovanie nakoľajového systému pre ekologické cyklo a ručné dreziny.

Výška grantu: 10 000€

Rok 2018

Január 2018

 • Nadácia Vúb

Projekt: Ihrisko pre detskú železnicu a živý plot

Cieľ - na vytvorenie bezpečného priestoru pre rodičov a najmenších cestujúcich na Detskej železnici Košice na detskom ihrisku so šmýkačkou, pieskoviskom, hojdačkou a dreveným hradom.

Výška grantu: 3 000 €

jún - december 2018

 • Ministerstvo kultúry SR

Projekt: Obnova a reštaurovanie Katky

Cieľ- Obnova a reštaurovanie

Výška dotácie: 5 000€

Rok 2017

December 2017     

 • Krajská organizácia CR       

Projekt Zriadenie mulltifunkčnej miestnosti

Cieľ- Realizácia projektu

 Výška grantu: 10 000 €

December 2017

 • Fond zdravia Mesta Košice            

Projekt: Jazda historickým vlakom, na vychádzku do prírody s motorákom

Cieľ- na prenájom historickej vlakovej súpravy, vypravenie rušňa T 212.1600, vystúpenie historických šermiarov, tvorivé dielne a zdravé občerstvenie, vlaková čata, prevádzkové náklady, poplatky za dopravnú cestu, kapustnica a ohňostroj.

Výška grantu:   2 865 €

August 2017

 • Karpatská nadácia

Projekt Nové priestory mladých železničiarov v novej staničnej budove

Cieľ-  stavebná príprava a zariadenie nových priestorov mladých železničiarov Košickej detskej železnice v priestoroch novopostavenej staničnej budovy detskej železnice v stanici Čermeľ.

Výška grantu: 2 460€

Júl 2017

 •   Visit Košice

Projekt Nové osvetlenie

Cieľ- Vybudovanie nového nástupišteia (dlažba, obrubníky), neskôr bol realizovaný nákup a výroba osvetlenia a taktiež o osadenie stĺpov osvetlenia.

Výška grantu: 5 000 €

Jún 2017

 • Ministertsvo kultúry Slovenskej republiky  

Projekt Obnova a reštaurovanie Katky

Cieľ - Obnova a reštaurovanie nášho úzkorozchodného parného rušňa U 36.003 z roku 1884 (Katka).

Výška dotácie: 9 000€

Júl 2017

 • Východoslovenská distribučná, a.s.       
Projekt Nová elektroinštalácia

Cieľ-Inštalácia našej novej stanice.

Výška dotácie: 1 246 €

Júl 2017 

 • Košice - Turizmus 
Projekt: Opäť žiarime 

Cieľ:Nové osvetlenie, ozvučenie a vybudovanie nového perónu vďaka Košice Turizmus. Naša detská železnička opäť vyzerá lepšie aj so svojím novým nástupištím.

Výška dotácie: 5 000 €

apríl 2017

 • Mesto Košice

​Projekt: Rušňoparáda 2017

Cieľ - Realizácia projektu pomocou príspevku na realizačné a propagačné účely

Výška dotácie: 300€

Rok 2016

marec - december 2016

 • Ministerstvo kultúry SR

Projekt: Obnova a reštaurovanie hnuteľňnej národnej kultúrnej pamiatky: Úskorozchodný parný rušeň U 36.003

Cieľ - Obnova a reštaurovanie 

Výška dotácie: 7 000€

apríl 2016

 • Mesto Košice

Projekt: Rušňoparáda Košice 2016

Cieľ - Prípsevok na rezprezentačné a propragačné účely

Výška finančného príspevku: 300€

december 2016

 • Fond zdravia mesta Košice

Projekt: Detský Silvester s detskou železnicou na Alpinke

Cieľ - Náklady na zavedenie spiatočnej mimoriadnej jazdy, na propagáciu, organizačné zabezpečenie, moderovanie silvestra a hudobnú produkciu, workshop, silvestrovský ohňostroj a občerstvenie

Výška grantu: 800€

august 2016

 • Košický samosprávny kraj

Projekt: Plnou parou vpred

Cieľ - Realizácia projektu

Výška dotácie: 1 500€

máj 2016

 • Mesto Humenné

Projekt: Vypravenie mimoriadného historického vlaku na rušňoparádu 2016

Cieľ - Realizácia projektu

Výška dotácie: 300€

 Rok 2015

Verejná zbierka 2014/2015

od 1.8. 2014 do 31.7. 2015 do stacionárnych pokladničiek 

Vyzbieraná suma v celkovej hodnote: 1348,99 €.

marec 2015

 • Mesto Košice

Projekt: Rušňoparáda 2015

Cieľ - Príspevok na náklady spojené s organizáciou podujatia

Príspevok: 300€

máj 2015

 • Fond zdravia mesta Košice

Projekt: Jazdy železnice za prírodou, históriou a divadlom a Jazdy železnicou za Mikulášom

Cieľ - Poskytnutie grantu na divadelné predstavenia, výrobu veľkoplošných informačných banerov, výrobu obojstranných stojanov na banery, riadne a mimoriadne jazdy, zakúpenie ovocia a ďalšieho obsahu balíčkov, mikulášskych stuh, stuh na viazanie recúšok a mikulášskej výzdoby. 

Výška grantu: 3 000€

august 2015

 • Ministerstvo vnútra SR - okresný úrad Košice

Projekt: 60 rokov bezpečného vláčika pre všetkých 2015

Cieľ - Prevencia kriminality

Výška dotácie: 5 000€

august - september 2015

 • Košický samosprávny kraj

Projekt Plnou parou vpred

Cieľ - Organizácia podujatia

Výška finančného príspevku: 3 600€

júl 2015

 • Mestská časť Košice Západ

Projekt 60. výročie vzniku Košickej detskej historickej železničky - aktivity

Cieľ - Realizácia projektu

Výška dotácie: 500€

október 2015

 • Mestská časť Košice nad jazerom

Projekt 60. výročie vzniku Košickej detskej železničky - aktivity

Cieľ - Realizácia projektu

Výška dotácie: 100€

marec - november 2015

 • Karpatská nadácia

Projekt Aktivizácia mladých železničiarov počas 60-ročného jubilea Detskej železnice

Cieľ - Upevňovanie dobrovoľníckej základne mladých železničiarov, aktivizácia a zapajánie do riadenia, organizovanie aktivít, ktoré zvýšia úroveň atraktivity voči verejnosti a zároveň ešte viac spropagujú a oslávia

Výška grantu: 2 275,54€

august - december 2015

 • Ministerstvo kultúry SR

Projekt Obnova a reštaurovanie hnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky, úskorozchodný parný rušeň U 36.003 z roku 1884

Cieľ -  Ochrana ,obnova a rpzvoj kultúrneho dedičstva

Výška dotácie: 10 000€

júl - december 2015

 • Ministerstvo financií

Projekt Poskytnutie dotácie

Cieľ - Čiastková úhrada nákladov akcie 60 rokov železničky, natočenie krátkeho dokumentárneho filmu, vybudovanie expozície, vydanie publikácie, oprava historického parného rušňa.

Výška dotácie: 13 500€

október 2015 - jún 2016

 • Nadácia SPP

Projekt ,,SPPoločne''

Cieľ - podpora projektu v rámci programu zameraných na pordporu projektov z oblasti regionálneho a komunitného rozvoja, ktorých cieľom je rozvoj konkrétnych ľudí a miestnych komunít, konkrétnych lokalít za účelom zlepšenia kvality ich života v rámci 3 regiónov SR

Výška finančného príspevku: 6 000€

jún 2015

 • Mestská časť Košice - sídlisko Ťahanovce

Projekt 60. výročie vzniku Košickej Detskej historickej  železničky

Cieľ - Realizácia 

Výška dotácie: 200€

Rok 2014

jún 2014

 • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Projekt Reštaurovanie 130-ročnej lokomotívy úzkorozchodnej parnej U 36 003, ÚZPF č.10340/0

Cieľ - Obnova detskej železnice v súlade s rozhodnutím krajského pamiatkového úradu k zámeru obnoviť kultúrne pamiatky

Výška dotácie: 7 300€

máj 2014

 • Fond zdravia mesta Košice

Projekt Železničná historická škola Katka v prírode na Košickej detskej historickej železnici

Cieľ - Finančné prostreidky poskytnuté v zmysle Štatutu Fondu zdravia mesta Košice na realizáciu akcií verejnosti, fyzických a právnickych osôb, ktoré sú v súlade s cieľmi Fondu zdravai mesta Košice

Výška grantu: 1 000€

november 2014

 • Fond zdravia mesta Košice

Projekt Zdravý Mikuláš na Košickej Detskej historickej železnici

Cieľ - Zakúpenie ovocia a ďalšieho obsahu balíčkov, mikulášskych vrecúšok, stuh na viazanie vrecúšok a mikulášskej výzdoby

Výška grantu: 2 000€

jún - decemeber 2014

 • Ministerstvo financiíí Slovenskej republiky

Projekt Dotácia v pôsobnosti Ministerstva financií SR

Cieľ - Oprava historického parného rušňa

Výška dotácie: 10 000€

Rok 2013

marec - december 2013

 • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Projekt Vlak kultúry a zážitkov - Art and fun Košice 2013

Cieľ - Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, rôznorodosť prístupov v oblasti umenia a oddychu v netradičnom prostredí

Výška dotácie: 9 180€

apríl 2013 

 • Mesto Košice

Projekt Prípsevok na reprezntačné a propragačné účely

Cieľ - Finančný príspevok poskytnutý na náklady spojené so slávnostným otvorením dňa 1.5. 2013 a prevádzkou DŽK

Prípevok: 300€

apríl - December 2013

 • Karpatská dotácia

Projekt Mladý železničiar - ochrana a záchrana detskej železničky

Cieľ - Cieľom projektu je prodtreníctvom zážitkovo ladených aktivít rozvinúť voľno-časové a edukatívne aktivity pre deti a mládež na detskej železnici.

Výška grantu: 3 000€

máj 2013

 • Fond zdravia mesta Košice

Projekt ,,Historická ,,vagón - učebňa'' bezpečnosti na Detskej železničke pre malých aj veľkých

Cieľ - Oprava vagóna - učebne D/ú 840 

Výška grantu: 3 000€

jún - december 2013

 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Obvodný úrad Košice

Projekt Bezpečný vláčik pre všetkých

Cieľ - Prevencia kriminality

Výška dotácie: 5 000€

Rok 2012

marec - december 2012

 • Biuro Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej a Kárpátok Eurorégióért Regionális Közhasznú Egyesület

Projekt Karpatský vláčik

Cieľ - spolupráca, záchrana a rozvoj jedinečnej atrakcie - historickej Košickej detskej železnice. Podpora turizmu a príliv návštevníkov z Poľska, Ukrajiny, Rumunska a Maďarska. Naštartovanie spolupráce medzi jednotlivými karpatskými úskorozchodnými železnicami, konkrétne medzi poľskou Biesczadskou kolejkou lesnou v Cisne a Košickou detskou železnicou.

celkový rozpočet projektu: 22 275€

marec - december 2012

 • Obvodný úrad Košice

Projekt Bezpečný vláčik

Výška poskytnutých finannčných prostriedkov: 5 500€

marec - december 2012

 • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Projekt ART & FUN WAGON - VAGÓN UMENIA A POHODY

Cieľ - realizácia kultúrnych a umeleckých programov a worshopov vo vagónoch a v areáli detskej železnice

Váška dotácie: 15 000€

apríl 2012

 • Fond zdravia mesta 

Projekt Detská železnica pre všetkých

Cieľ - oprava a revízia vozňa Bú 9999 841 - 5

Výška grantu: 1 500

máj - decemeber 2012

Mestská časť Košice - Západ

Projekt Terasa Expres

Cieľ - 1-dňové podujatie pre občanov terasy v podobe 4 jázd vlakom z Čermeľa na Alpinku a sprievodným programom: zaujímavý interaktívny výklad o najstaršej parnej lokomotíve v strednej Eúrópe, ukážka práce železničiarov aj so skúšaním tejto práce, vedomostný kvíz a fotografovania na zábavnom paneli, westernové atrakcie, ryžovanie zlata a vozenie na koníkoch.

Výška dotácie: 400€

júl 2012

 • Košický samosprávny kraj

Cieľ - prostredníctvom zážitkovo ladených aktivít rozvinúť voľnočasové aktivity pre deti a mládež na Detskej železnici a vybudovanie základne dobrovoľníkov Klubu priateľov DŽ a mladých železničiarov

Výška dotácie: 3 000€

október 2012

 • Fond zdravia mesta Košice

Projekt Detská železnička jazdí aj v zime

Cieľ - nákup - deky a podušky na sedadlá a iné prikrívky

Výška grantu: 400€

Rok 2016

Naši partneri