Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

Projekty

Dotácia v pôsobnosti Min. financií SR

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo financií SR

Projekt: Dotácia v pôsobnosti Min. financií SR

Trvanie: od 01.06.2014 do 31.12.2014

Cieľ projektu: Príspevok poskytnutý na opravu historického úzkorozchodného parného rušňa „Katka“

 Výška podpory:  10 000,-€


Dotácia v pôsobnosti Min. financií SR

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Naši partneri