Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

Projekty

Ministerstvo kultúry prispeje na opravu Katky

Obnova a reštaurovanie hnuteľnej národnej a technickej kultúrnej pamiatky: Úzkorozchodný parný rušeň
U36.003 (Katka) z r. 1884, pokračovanie projektu:
a/  Reštaurovanie rámu rušňa
b/  Reštaurovanie popolníka
c/  Reštaurovanie „Ochozov“
d/  Reštaurovanie ložíisk 3. nápravy a rázsochovej vôle
e/  Reštaurovanie úchytu brzdovej zdrže
f/   Reštaurovanie rúr k napájacím injektorom
Výška grantu
7 800 €
Trvanie projektu
do 31.12.2021
Ministerstvo kultúry prispeje na opravu Katky

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Naši partneri