Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

Projekty

Nadácia COOP JEDNOTA

Názov projektu

Zaži železnicu inak! Drezinové depo pre prvý drezinový ovál na Slovensku

Cieľom je vybudovať drezinové depo – miesto na uskladnenie a servis drezín, ktoré budú súčasťou novej veľkej atrakcie – jedinej na Slovensku – drezinového oválu.  Atrakcia svojou unikátnosťou presiahne rámec Košického kraja i Slovenska. Drezina je ľahké a veľmi atraktívne železničné vozidlo na pohon ľudskou silou. Je to lákavá a netradičná pohybová aktivity na koľajniciach. Pôjde o nový zážitok a spôsob trávenia voľného času v lesoparku v  Čermeľskom údolí – v blízkosti historickej železnice na Alpinke. Na uskladnenie a parkovanie drezín potrebujeme vybudovať vhodnéa zároveň estetické a atraktívne priestory, ktoré budú slúžiť pre všetkých návštevníkov Košickej detskej historickej železnice.  

Východisková situácia

Košická detská hist. železnica sa v uplynulých rokoch definitívne usadila do povedomia verejnosti (nad 50 000 ľudí v roku 2019). Zavedenie drezinoveho oválu je prirodzeným spôsobom rozvoja existujúcej atrakcie. Po demolácii železničného zázemia na stanici Alpinka ešte v 90. rokoch, ostal priestor stanice vyprázdnený. V uplynulých mesiacoch sa v priestore realizovalo osadenie časti  skanzenu železničného značenia – návestidiel. Tento park by umiestnením úzkorozchodnej koľajovej trate s cyklodrezínami nadobudol charakter železničného „open-air“ múzea s jedinečnou atrakciou.

Časový harmonogram

Výroba drezinového depa      apríl 2021 – marec 2022

Uvedenie depa do prevádzky                apríl 2022

Výška poskytnutého grantu

6 000 €

Nadácia COOP JEDNOTA

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Naši partneri