Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

Projekty

Reštaurovanie 130-ročnej lokomotívy úzkorozchodnej parnej U 36 003, ÚZPF č.10340/0

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry SR

Projekt: Reštaurovanie 130-ročnej lokomotívy úzkorozchodnej parnej U 36 003, ÚZPF č.10340/0

Trvanie: od 01.06.2014 do 30.06.2014

Cieľ projektu: Obnova detskej železnice v súlade s rozhodnutím krajského pamiatkového úradu k zámeru obnoviť kultúrne pamiatky

  Výška podpory:  7 300,-€Reštaurovanie 130-ročnej lokomotívy úzkorozchodnej parnej U 36 003, ÚZPF č.10340/0

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Naši partneri