Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

Projekty

Obnova a reštaurovanie hnuteľnej národnej a technickej kultúrnej pamiatky: Úzkorozchodný parný rušeň U36.003

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry SR

Projekt: Obnova a reštaurovanie hnuteľnej národnej a technickej kultúrnej pamiatky: Úzkorozchodný parný rušeň U36.003  

Trvanie: od 01.03.2016 do 31.12.2016

Cieľ projektu: Obnova najstaršieho prevádzkyschopného úzkorozchodného parného rušňa „Katka“ U36.006        

Výška podpory:  7 000,-€

Obnova a reštaurovanie hnuteľnej národnej a technickej kultúrnej pamiatky: Úzkorozchodný parný rušeň U36.003

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Naši partneri