Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

Projekty

Úprava trenažéra, projekt priecestného zabezpečenia, reflexné vesty

Vďaka podpore z programu Spoločne pre región Karpatskej nadácie a U. S. Steel Košice, s. r. o. dokončíme prvý interaktívny železničiarsky trenažér, pripravíme projektovú dokumentáciu pre bezpečné svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie na Alpinke a zakúpime reflexné vesty pre dobrovoľníkov.
Realizácia projektu: 26.3. - 31.12.2021
Výška podpory: 2 296 €
TRENAŽÉR
V r. 2020 sme na stanici Alpinka inštalovali dve kabíny stanovíšť pre rušňovodičov. V jednej nadšenci dokončujú trenažér pre dobrovoľníkov i širokú verejnosť. Druhá kabína poslúži ako zázemie pre dobrovoľníkov. Projekt trenažéra zaujal aj medzinár. porotu štud. súťaže AMAVET a naši dobrovoľníci postúpili do medzin. kola v Rusku. Projekt má veľký význam z hľadiska bezpečnosti a osvety na železnici hravou formou.
Trenažér je nutné zastrešiť, kabíny renovovať a prepojiť prístreškom s bočnicami. Vznikne edukatívny priestor. Železničný trenažér bude umiestnený na konečnej stanici Alpinka, kde strávi návštevník najdlhší čas svojho pobytu na železničke, prípadne v Čermeľskom údolí. Vizualizáciou vhodne zapadne do konceptu unikátnej železnice a zatraktívni jej návštevu. Pomocou trenažéra oslovíme malých záujemcov o železnicu, rozšírime ich obzor a podnietime ich k dobrovoľníctvu. Trenažér pre mladých železničiarov plánujeme využívať vždy počas prevádzky detskej železnice dlhoročne a pracovať na jeho zveľaďovaní a rozširovaní.
Kabíny potrebujeme esteticky upraviť do podoby motorovej lokomotívy, kde na jednom i druhom konci bude kabína pre rušňovodiča. V jednej z nich sa bude nachádzať verejnosti dostupný železničný trenažér, ktorý bude identicky simulovať prácu rušňovodiča na reálne zobrazenej virtuálnej trati. Záujemcovia sa hravou formou oboznámia s prácou rušňovodiča, s jeho technickými možnosťami a obmedzeniami, a spoznajú niektoré dopravné a bezpečnostné predpisy.

PROJEKT PRIECESTNÉHO ZABEZPEČOVACIEHO ZARIADENIA
Detská železnica Košice sa snaží zvýšiť bezpečnosť na priecestí križujúcom cestu II/547 v Čermeľskom údolí pre motorové vozidlá v blízkosti stanice Alpinka. V budúcnosti bude v tejto časti trate križovanie aj s pripravovaným cyklochodníkom, čo prinesie ďalšie výzvy pre zvyšovanie bezpečnosti na trati a v jej bezprostrednom okolí. Preto sme sa, po konzultácii s dopravnými odborníkmi, rozhodli iniciovať prípravu projektu vybudovania svetelného priecestného a cestného zabezpečenia, ktorý pre nás vypracuje odborník na cestnú a železničnú bezpečnosť a dopravu. Projekt nám v budúcnosti poslúži na realizáciu priecestného zabezpečenia, ktoré v tomto úseku momentálne chýba.
Inštalácia priecestného zabezpečovacieho zaradenia (PZZ) alebo cestného zabezpečovacieho zariadenia na križovaní trate Košickej detskej historickej železnice (KDHŽ) s cestou II /547 je v kontexte dlhodobého zámeru úplne revitalizovať železničku v jej niekdajšej podobe a prinavrátiť bezpečné prvky. Na KDHŽ bolo PZZ inštalované od samého začiatku prevádzky v roku 1956 až do roku 1996, kedy bola pre zlý technický stav technického zázemia na Alpinke odstránené. Prevádzka železničky musí byť bezpečná, preto chceme z prostriedkov grantu spracovať aj projektovú dokumentáciu na svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie u kvalifikovaného dopravného inžiniera. Spracovanie projektovej dokumentácie zabezpečovacieho zariadenia PZZ pri križovaní trate s cestou II. tr. nás posunie k úspešnej realizácii obnovy niekdajšieho zabezpečovacieho zariadenia ("semaforov") na železničnom priecestí Alpinka v Košiciach. Projekt na bezpečné priecestné zabezpečovacie zariadenie povedie k jeho obnove, realizácii a vybudovaniu na mieste, kde v minulosti stálo. Tak sa zvýši bezpečnosť cestnej i koľajovej dopravy v Čermeľskom údolí. Riziko kolízií sa zníži na minimum.
Projekt priecestného zabezpečenia by sme chceli zrealizovať v krátkom čase, aby sme zvýšili komfort a bezpečnosť na železnici pre dobrovoľníkov i cestujúcich, vodičov áut križujúcich priecestie na Alpinke. Veríme, že nové svetelné priecestie ocenia všetky skupiny účastníkov dopravy v tomto úseku.
REFLEXNÉ VESTY
Nákupom reflexných viest, prednáškou a interaktívnou komunikáciou sa ešte viac zvýši povedomie o potrebe zvýšenej pozornosti a bezpečnosti v blízkosti železnice. Na detskej železnici si dávame záležať na bezpečnosti cestujúcich i našich dobrovoľníkov a pracovníkov. Každý rok preto potrebujeme dostatočné množstvo bezpečnostných reflexných viest pre rôzne pozície súvisiace so zabezpečením bezpečnej prevádzky železnice: posunovači, výpravcovia, sprievodcovia, rušňovodiči, kuriči. Reflexné vesty zvýšia bezpečnosť našich spolupracovníkov pri práci a pohodlie našich návštevníkov.
Tento projekt vznikol vďaka podpore z programu Spoločne pre región Karpatskej nadácie a U. S. Steel Košice, s. r. o.
Úprava trenažéra, projekt priecestného zabezpečenia, reflexné vesty

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Naši partneri