LÍSTKY/TICKETS

Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

RailGate

Interreg

Budujeme Partnerstvá

Interreg

Building Partnership

Interreg

Partnerséget építünk

Železničky v Miškolci a Košiciach spoločne uspeli v konkurencii takmer 200 projektov

7.3.2018

Historické úzkorozchodné železničky v maďarskom Miškolci a v Košiciach na Slovensku spoločne zabodovali v konkurencii takmer dvesto projektov a získali financie na svoj ďalší rozvoj. V Košiciach plánujú dostavbu staničnej budovy, rekonštrukciu koľajiska či opravu dvoch rušňov. V Miškolci zrekonštruujú jednu zo staníc a do prevádzky uvedú úplne nový osobný vagón. Spoločný projekt Detskej železnice Košice a úzkorozchodnej železnice v Miškolci získal finančnú injekciu z medzinárodného grantového programu Interreg.

Railways in Miskolc and Košice succeeded in the competition of nearly 200 projects

7.3.2018

Historical narrow-gauge railways in Miskolc, Hungary and Košice, Slovakia, successfully competed with almost two hundred projects and gained funding for their further development. In Košice they plan to build a station building, reconstruct a railroad and repair an engine. In Miskolc, they will reconstruct one of the stations and put into operation a brand new passenger car. The joint project of the Košice Children Railway and the narrow-gauge railway in Miskolc was awarded a financial injection from the Interreg International Grant Program.

Közel kétszáz pályázat versenyében szerepelt sikerrel a miskolci és a kassai kisvasút közös projektje

7.3.2018

A miskolci Lillafüredi Állami Erdei Vasút (LÁEV) és a Kassai Gyermekvasút (Košickej detskej historickej železnice – KDHŽ) közös pályazata csaknem kétszáz leadott projekt versenyében szerepelt sikerrel és nyert el támogatást különféle fejlesztésekre az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében. Kassán többek között az indulóállomás felvételi épületének befejezését, egy új kitérővágány építését és egy dízelmozdony felújítását tervezik. Miskolcon szintén az indulóállomás újul majd meg, illetve épül egy új személykocsi az erdei vasút számára.

Projekty 2018 / Železničky v Miškolci a Košiciach spoločne uspel
Projekty 2018 / Železničky v Miškolci a Košiciach spoločne uspel
Projekty 2018 / Železničky v Miškolci a Košiciach spoločne uspel
Projekty 2018 / Železničky v Miškolci a Košiciach spoločne uspel
Projekty 2018 / Železničky v Miškolci a Košiciach spoločne uspel
Projekty 2018 / Železničky v Miškolci a Košiciach spoločne uspel
Projekty 2018 / Železničky v Miškolci a Košiciach spoločne uspel
Projekty 2018 / Železničky v Miškolci a Košiciach spoločne uspel
Projekty 2018 / Železničky v Miškolci a Košiciach spoločne uspel
Projekty 2018 / Železničky v Miškolci a Košiciach spoločne uspel
Projekty 2018 / Železničky v Miškolci a Košiciach spoločne uspel

Interreg Interreg Interreg
(234.29 kb)

Obsah tejto podstránky nie je oficiálnym stanoviskom Európskej únie.
The content of this site is not an official position of the European Union.
A honlap tartalma nem az Európai Unió hivatalos álláspontja.

www.skhu.eu

Naši partneri