LÍSTKY/TICKETS

Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

RailGate

Interreg

Budujeme Partnerstvá

Interreg

Building Partnership

Interreg

Partnerséget építünk

NEWS LETTER č. 6 Apríl - Jún 2019

NEWSLETTER 06                                                  Jún 2019

14.5.2019 – Dňa 14. mája sa konal ďalší Staff meeting, tentoraz v Košiciach – priamo na Košickej detskej historickej železnici. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia oboch projektových partnerov, pričom si spoločne prezreli prebiehajúcu obnovu výhybne VPRED. Prerokovaná bola projektová agenda.


14.6.2019 – Uskutočnilo sa slávnostné otvorenie obnovenej výhybne VPRED za prítomnosti primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka, ďalších predstaviteľov samosprávy ako aj zástupcov objednávateľa a zhotoviteľa stavby. Udalosti sa zúčastnili viacerí zástupcovia médií. Výhybňa vpred bola takto spustená do prevádzky. Ide o najväčšiu investičnú časť projektu RailGate.

NEWS LETTER N 6 April - June 2019

NEWSLETTER 06                                                  June 2019

May 14, 2019 - On May 14, another Staff meeting was held, this time in Košice - directly on the Košice Children's Historic Railway. The meeting was attended by representatives of both project partners, taking a joint look at the ongoing renewal of the shunt VPRED. The project agenda was discussed.


June 14, 2019 - The ceremonial opening of the restored shunt VPRED was held in the presence of the Mayor of Košice Jaroslav Polacek, other representatives of the municipality and representatives of the client and contractor of the construction. Several media representatives attended the event as well. The fshunt VPRED was put into operation. This is the largest investment part of RailGate.

NEWS LETTER sz. 6 April - Jun 2019

NEWSLETTER 06                                                Június 2019

2019.5.14. – Május 14-én újabb személyzetgyűlést tartottak, ezúttal Kassán - közvetlenül a Kassai Történeti Gyermekvasút új állomás épületében. A találkozón mindkét projektpartner képviselői részt vettek, és együtt láthatták a folyamatban lévő „VPRED“ vonatkeresztezési állomás helyreállítást, valamint  egy új kitérővágány építését. Megvitatták a projekt napirendjét.

2019.6.14.– A VPRED állomás ünnepi megnyitásán Kassa polgármestere, Jaroslav Polaček,  és az önkormányzat más képviselői, valamint az építkezés megrendelői  és megvalósítói vettek részt. Számos média képviselő is  részt vett  az eseményen. Az eseményen működésbe került a kitérővágány. Ez a RailGate projekt legnagyobb beruházási része.


Interreg Interreg Interreg
(234.29 kb)

Obsah tejto podstránky nie je oficiálnym stanoviskom Európskej únie.
The content of this site is not an official position of the European Union.
A honlap tartalma nem az Európai Unió hivatalos álláspontja.

www.skhu.eu

Naši partneri