LÍSTKY/TICKETS

Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

RailGate

Interreg

Budujeme Partnerstvá

Interreg

Building Partnership

Interreg

Partnerséget építünk

News letter n. 2 . April - June

NEWSLETTER 02

Jún 2018

26.4.2018   Pracovné stretnutie v Košiciach

Druhé pracovné stretnutie k slovensko-maďarskému projektu Úzkorozchodné železnice ako brány do prírody sa uskutočnilo 26. apríla v Košiciach.

Stretnutie bolo otvorené predsedom občianskeho združenia Detská železnica Košice Ľubomírom Lehotským. Projektový manažér Rudolf Bauer predstavil hlavné indikátory turizmu v regióne Košíc. Projektový manažér Ádam Jákots prezentoval dáta turizmu v Miškovci. Prizvaný historik Tomáš Haviar predstavil históriu úzkorozchodných železničiek v strednej a východnej Európe, jeho prezentácia bola veľmi ocenená účastníkmi. Ľ. Lehotský neskôr prezentoval potenciál železničiek v turistickom priemysle. 

Igor Holéczy z OZ Detská železnica Košice prezentoval štatistické údaje KDHŽ o návštevnosti v uplynulých rokoch, štruktúru návštevnosti, počty predaných lístkov, podobné údaje prezentoval za LÁEV Á. Jákots. Príspevky vyvolali živú diskusiu o vylepšení systému cien lístkov a jeho vplyve na návštevnosť železničiek.

Po krátkej prestávke nasledovala SWOT analýza v spoločnej diskusii. R. Bauer predstavil dotazník a ďalšie kroky pri príprave Master planu, ktoré boli schválené.

Ďalšie stretnutie v Miškovci sa uskutoční 19. júla 2018 a bude zamerané na hodnotenie dotazníkového prieskumu, SWOT analýzu a na otvorenie analýzy k slabým a silným stránkam. Popis právneho prostredia odštartuje na augustovom stretnutí.

News letter n. 2 . April - June

News letter n. 2 . April - June


Interreg Interreg Interreg
(234.29 kb)

Obsah tejto podstránky nie je oficiálnym stanoviskom Európskej únie.
The content of this site is not an official position of the European Union.
A honlap tartalma nem az Európai Unió hivatalos álláspontja.

www.skhu.eu

Naši partneri