LÍSTKY/TICKETS

Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

RailGate

Interreg

Budujeme Partnerstvá

Interreg

Building Partnership

Interreg

Partnerséget építünk

OZ DŽK podpísalo zmluvu na novú lokomotívu

OZ DŽK podpísalo zmluvu na novú lokomotívu

Občianske združenie Detská železnica Košice v rámci projektu "RailGate" - SKHU/1601/1.1/031 podpísalo Zmluvu o dielo so spoločnosťou 1. Kolínska lokomotivní, s. r. o. na dodanie nového rušňa pre Košickú detskú historickú železnicu. Ide o úzkorozchodný rušeň T211.

OZ DŽK has signed new locomotive contract

OZ DŽK signed contract for new locomotive

Civic organisation Detská železnica Košice within the project "RailGate" - SKHU/1601/1.1/031 has signed Contract with the 1. Kolínska lokomotivní, s. r. o.  company for new locomotive for Košice children historic railway. New locomotive is narrow gauge locomotive of T211 type.

Aláírta a szerződést egy új mozdonyra

Az OZ DŽK szerződést írt alá az új mozdonyra

Polgári szervezet Detská železnica Košice a projektben "RailGate" - SKHU / 1601 / 1.1 / 031 aláírt szerződést az 1. Kolínska lokomotivní, s. r. o. cég új mozdony a Košice gyermekek történelmi vasút. Az új mozdony a T211 típusú keskeny nyomtávú mozdony.


Interreg Interreg Interreg
(234.29 kb)

Obsah tejto podstránky nie je oficiálnym stanoviskom Európskej únie.
The content of this site is not an official position of the European Union.
A honlap tartalma nem az Európai Unió hivatalos álláspontja.

www.skhu.eu

Naši partneri