LÍSTKY/TICKETS

Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

RailGate

Interreg

Budujeme Partnerstvá

Interreg

Building Partnership

Interreg

Partnerséget építünk

Spoločný film železničiek v Miškovci a Košiciach

Spoločný propagačný film partnerov projektu.

Video sa dá pozrieť:  https://www.youtube.com/watch?v=bPwGhZYQAgE

A joint film of Miškovlc and Košice historic narrow gauge railways

Joint promotional film of the project partners.

Video published on: https://www.youtube.com/watch?v=bPwGhZYQAgE

Miškovlc és Kassa történelmi keskeny nyomtávú vasútjainak közös filmje

A projekt partnereinek közös promóciós filmje.

A videó közzététele: https://www.youtube.com/watch?v=bPwGhZYQAgE


Interreg Interreg Interreg
(234.29 kb)

Obsah tejto podstránky nie je oficiálnym stanoviskom Európskej únie.
The content of this site is not an official position of the European Union.
A honlap tartalma nem az Európai Unió hivatalos álláspontja.

www.skhu.eu

Naši partneri